CELODENNÍ VÝLET

KDY: úterý 16.6.2020 nebo 23.6.2020  /vybereme jeden termín podle počasí/

Odjezd v 8:00 od školky, návrat mezi 15 – 16 hodinou do školky. Pokud by bylo nepříznivé počasí, tak bude návrat dříve. Školka bude otevřena normálně do 16 hodin.

O aktuálním čase návratu Vás budeme informovat sms zprávou.

JAK: zájezdovým autobusem

KAM: do našich oblíbených lesů na Kokořínsku, program a místo ještě upřesníme podle aktuálního počasí. Určitě máme v plánu procházku kokořínskými lesy, hry, soutěže, piknik v přírodě a všechno co nás bude těšit a bavit. Prostě den plný dobrodružství a zábavy.

Jídlo povezeme na celý den s sebou, také vodu budeme mít do zásoby.

CO BUDOU DĚTI POTŘEBOVAT: batoh na záda, pevné a pohodlné boty, pláštěnku, papírové kapesníčky, láhev s pitím, pokrývku hlavy proti slunci, uzavíratelný sáček s rouškou. Oblečení přizpůsobte aktuálnímu počasí.

Pokud Vaše dítě potřebuje před jízdou autobusem medikaci / proti nevolnosti /, tak nám to prosím nahlaste ve školce, domluvíme se na podání ráno i odpoledne.

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání 2020/2021 – výsledky

Mateřská škola Nová Ves, Nová Ves 70, 277 52 příspěvková organizace

 

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

dle stanovených kritérií

Ředitelka mateřské školy Nová Ves rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje / nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Nová Ves od 1. 9. 2020.

Počet přijatých přihlášek: 12

Počet volných míst: 7

 

 

 1. PMŠ  1/2020          přijat/a
 2. PMŠ  2/2020          nepřijat/a
 3. PMŠ  3/2020          přijat/a
 4. PMŠ  4/2020          nepřijat/a
 5. PMŠ  5/2020          nepřijat/a 
 6. PMŠ  6/2020          přijat/a
 7. PMŠ  7/2020          přijat/a
 8. PMŠ   8/2020         přijat/a
 9. PMŠ   9/2020         přijat/a
 10. PMŠ   10/2020       nepřijat/a
 11. PMŠ   11/2020       nepřijat/a
 12. PMŠ   12/2020       přijat/a

 

 

Převzetí rozhodnutí u ředitelky školy v týdnu od 1.6.2020 do 4.6.2020 nebo po telefonické domluvě. Kontakt: 602 468 884.

 

  

V Nové Vsi  19.5.2020

Zveřejněno:    20.5.2020

Otevření mateřské školy – pokyny

Vážení rodiče,

v pondělí 25.5.2020 bude obnoven provoz v mateřské škole. Provozní doba bude stejná tzn.  6,30 – 16,00. Vzhledem k tomu, že otvíráme po koronavirové pandemii a některá opatření stále trvají, jsou tomu uzpůsobena pravidla i některá opatření. Přečtěte si pozorně tento text, aby zahájení provozu proběhlo hladce a v klidné atmosféře. Děkujeme.

Přineste prosím dětem do školky:

* holínky

* kšiltovku nebo klobouček

* lehčí kalhoty na ven

* lehčí bundu na ven

* uzavíratelný plastový sáček s rouškou, označený značkou dítěte, rouška musí být také označená  značkou dítěte a bude ve školce zůstávat

* pláštěnku

* běžné náhradní oblečení / kalhotky, ponožky atd./

 

POKYNY:

Dětem bude denně před vstupem do třídy přeměřena teplota.

Před vstupem do šatny je povinnost použít dezinfekci rukou.

Před pondělním nástupem si znovu pečlivě prostudujte pokyny, které jsou zveřejněny na webových stránkách MŠ pod názvem „ Informace k otevření mateřské školy“.

Při nástupu dítěte do MŠ je bezpodmínečně nutné odevzdat vyplněné čestné prohlášení viz. „ Informace k otevření….“.U sourozenců je nutné, aby bylo čestné prohlášení vyplněno pro každého samostatně. Čestné prohlášení podepisuje pouze zákonný zástupce dítěte. Bez platného čestného prohlášení není možné dítě do školky přijmout.

Pro větší ochranu a snížení rizika případného šíření nákazy Vás chceme požádat o spolupráci. Jednou z možností je snížit počet dětí při odpočinku. Pokud může jít Vaše dítě domů po obědě, vyzvedněte si ho. Ze stejného důvodu nedávejte prosím dětem žádné hračky, knihy, šperky aj. Pokud Vaše dítě „ plyšového kamaráda“ potřebuje, vyberte jednoho, který by ve školce mohl zůstat. Jestliže budete hračku převážet ze školky domů, vyberte jednu na celou dobu docházky.

Další z opatření je, že si nebudeme s dětmi při vítání a loučení podávat ruce. Ale určitě se s dětmi domluvíme, jak bude náš vítací rituál vypadat. Také s nimi doma, prosím, promluvte o tom, že musíme být opatrní ve fyzickém kontaktu např. pusa kamarádovi nebo i paní učitelce. Ve školce si samozřejmě budeme také o všem povídat. O tom co nás čeká i o tom jaký byl ten čas minulý. Děkujeme.  

Sdělte nám prosím, zda Vaše dítě bude v pondělí 25.5. spát či půjde po obědě. Je to pro nás důležité kvůli objednávkám potravin. Informaci pošlete buď sms zprávou nebo na mail mš nejpozději do čtvrtka 21.5.2020.

V letošním školním roce už nebudou kroužky. Jak bude řešeno finanční vyrovnání Vám dáme vědět.

V případě dotazů volejte na známá telefonní čísla nebo napište mail.

Mějte se dobře a těšíme se v pondělí.

Za kolektiv MŠ Martina Srncová

 

 

 

 

.

Informace k otevření mateřské školy

Vážení rodiče,

na základě platných hygienických opatření a metodického materiálu vydaného MŠMT Vás chceme seznámit s provozními opatřeními týkajícími se otevření a běžného provozu v naší školce. Termín plánovaného otevření MŠ je stanoven na 25.5.2020, jak bylo zveřejněno v předchozí zprávě.

Pro efektivní přípravu a zajištění všech provozních opatření Vás žádáme o sdělení, zda Vaše dítě ještě nastoupí/nenastoupí k docházce do mateřské školy v tomto školním roce. Odpověď nám, prosím, sdělte nejpozději do pondělí 11.5.2020 buď sms zprávou na tel. 602 468 884 nebo na mailovou adresu školky skolka@msnovaves.cz.

Před rozhodnutím Vám doporučujeme pečlivě prostudovat následující informace. 

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
 Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; 
 Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

V prostorách mateřské školy

  Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

*V prostorách šatny bude dítě vždy jen s jednou doprovázející osobou, která se tady zdrží jen na nezbytně nutnou dobu tj. do předání dítěte učitelce.

*Při vstupu do šatny je vždy nezbytně nutné použít dezinfekci na ruce, která bude umístěna přímo u vchodových dveří do šatny.

Při podezření na možné příznaky COVID-19
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

Rámcová pravidla pro zajištění školní stravování v zařízení školního stravování

*Školní stravování zůstává v běžné podobě.

Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny
Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:
 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

O této povinnosti by měli být zákonní zástupci ředitelem školy předem informováni (v rámci sdělení informace o obnovení provozu školy a jejích podmínkách). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

Obě prohlášení jsou součástí „Čestného prohlášení“ viz. příloha na konci textu. Pokud je to možné, vytiskněte si je a vyplňte si je doma. Odevzdáte je při prvním vstupu dítěte do školky. Děkujeme.

Před zahájením provozu ještě určitě upřesníme veškeré informace a pokyny, sledujte proto webové stránky. V případě dotazů zavolejte nebo napište mail. 

 Všechny Vás zdravíme a na děti už se moc těšíme. Opatrujte je i sebe.

Martina Srncová

příloha_čestné_prohlášení

Informace k otevření MŠ

Vážení rodiče,

na základě pokynů MŠMT a celkového vývoje koronavirové situace jsme se rozhodli stanovit termín otevření naší mateřské školy na 

                                                                                                              25.5.2020.

Vzhledem k tomu, že s tím souvisí ještě režimové a administrativní  opatření zveřejníme 6.5.2020 na našich  stránkách přesné instrukce. Tímto Vás také žádáme o spolupráci, tak jak bude uvedeno.  Děkujeme.

 

Další informace:

 • předškoláci mohou postoupit v pracovním sešitě do strany 67
 • ve složce“ Aktivity na doma“ jsou nové pracovní listy
 • ve složce “ Pro rodiče“ jsou 2 nové podskupiny: Básničky, říkadla a Písničky

 

S pozdravem.

Martina Srncová

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola Nová Ves, okres Mělník, příspěvková organizace

   Ředitelka Mateřské školy Nová Ves, okr.Mělník, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Nová Ves v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

    Do mateřské školy jsou přijímány děti, které splňují následující podmínku:

dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny dle zákona č. 561/2004 Sb. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání mateřské školy.

Základní ustanovení:

 

I.

    K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá dítě v posledním roce školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné (novelou školského zákona – zákon č. 561/2004 Sb. – vydanou pod číslem 178/2016 Sb. se s účinností od 1.1.2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání, do kterého děti nastoupily poprvé 1.9.2017).

 

II.

   Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky, nejdříve však od 2 let věku dítěte. Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy a stanovení zkušebního pobytu dítěte, který nesmí přesáhnout tři měsíce.

 

III.

    O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami (přiznaná podpůrná opatření) k předškolnímu vzdělávání a možnosti vytvořit podmínky pro danou integraci rozhoduje ředitelka školy po dohodě a písemném vyjádření školského poradenského zařízení a pediatra (§ 34 odst. 6 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).

V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě dětí dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy.

 

IV.

    Dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkováním podrobit pro trvalou kontraindikaci.. Jak vyplývá z § 50zákona o ochraně veřejného zdraví a ze Stanoviska MŠMT ČR a MZ ČR, tak doklad o očkování nepožaduje škola u dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

V.

    Při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce:

 

 

  KRITÉRIA 
1.

 

Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi poslední rok před zahájením povinné školní docházky tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2020(tyto děti se přijímají přednostně podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění) a děti s trvalým pobytem v Nové Vsi s odkladem školní docházky.
2. Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi od nejstaršího k nejmladšímu, které dovrší věk nejméně 3 let k 31.8.2020.
3. Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi, které dovrší věk 3 let nejpozději k 31.12.2020.
4. Děti dle věku – od nejstarších po nejmladší bez trvalého pobytu dítěte na území obce Nová Ves.

 

Administrativní zabezpečení zápisu

 

 1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si zákonný zástupce dítěte stáhne na webových stránkách mateřské školy, tak jak bylo stanoveno v souvislosti s opatřeními proti šíření onemocnění COVID 19. Veškeré změny a náležitosti týkající se pokynů a administrativního zabezpečení zápisu jsou obsaženy v této směrnici nebo v příloze této směrnice „ Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021“. Dále jsou k dispozici na webových stránkách školy.

 

 1. O přijetí, popř. o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., § 183,odst.2 ve znění k 01.01.2012 rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno dne 20.5.2020 následujícím způsobem – zveřejněním seznamu přijatých dětí na veřejnosti přístupném místě v mateřské škole – vitrína MŠ a na veřejné vývěsce Obecního úřadu Nová Ves a na webových stránkách mateřské školy. Případné rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno zákonným zástupcům v písemné podobě doporučeným dopisem. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

 

 1. Možnost nahlížet do spisu stanovila ředitelka MŠ na den 21.5.2020. Způsob jakým tento proces proběhne stanoví ředitelka dle aktuálně platných nařízení v souvislosti s onemocněním COVID 19. Vždy bude přicházet jeden ze zákonných zástupců dítěte v přesně stanovený čas. O nahlédnutí do spisu požádá zákonný zástupce předem buď telefonicky nebo mailem.

 

 1. Při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání postupuje ředitelka školy v souladu s výše uvedenými kritérii a touto směrnicí.

 

 1. Mateřská škola přijme v souladu s § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví pouze dítě, které se podrobilo pravidelnému očkování nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci / doloženo písemně/. Doložení povinného očkování je také přesně stanoveno v příloze „Informace k zápisu..“, která je součástí této směrnice.

 

 1. Proti rozhodnutí ředitelky školy se mohou zákonní zástupci odvolat ve lhůtě 15 dnů v souladu s poučením uvedeným na rozhodnutí.

 

 1. Trvalé bydliště Nová Ves tzn. Nová Ves, Miřejovice, Staré Ouholice, Nové Ouholice, Vepřek.

 

 1. Dětem budou při zápisu přidělena registrační čísla, pod kterými budou zveřejněny informace o přijetí. Registrační číslo dítěte je uvedeno v „Protokolu o vyjádření k podkladům přijímacího řízení do mateřské školy“, který bude zákonnému zástupci zaslán poštou po obdržení přihlášky. Podepsanou 1 kopii vrátí zákonný zástupce zpět do mateřské školy. Zašle ji poštou na adresu školy nebo ji vhodí do poštovní schránky mateřské školy. Nejpozději do 15.5.2020.

 

 

Závěrečná ustanovení :

Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku (na uvolněná místa, do naplnění kapacity školy).

 

 

V Nové Vsi dne 30.4.2020                                 

                                                                                                          Martina Srncová

                                                                                                        pověřená řízením mateřské školy

 

Přílohy: Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání v souvislosti s opatřeními COVID 19

 


 

Příloha:

INFORMACE K  ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE   2020/2021 V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID 19  

         

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v MŠ Nová Ves v termínu od 2. května 2020 do 11. května 2020.

Tento termín je stanoven v souladu se školským zákonem ( § 34 odst. 2) a dále na základě mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID 19.

Vzhledem k těmto mimořádným opatřením proběhne zápis následujícím způsobem.

ČTĚTE POZORNĚ CELÝ TEXT!

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné
žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo
v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku), ID adresa: u2vynib
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: tento způsob využijte pro podání žádosti pouze v krajním případě!

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle
správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
* pečlivě vyplněná „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“, ke stažení na našich stránkách. Lišta: Organizace  kapitola: Formuláře ke stažení

* doložení řádného očkování dítěte

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této
povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce
kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení
o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění
povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

* rodný list dítěte – stačí přiložit prostou kopii

 

 

 

 

Při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce:

 KRITÉRIA   
1.

 

Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi poslední rok před zahájením povinné školní docházky tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2020(tyto děti se přijímají přednostně podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění) a děti s trvalým pobytem v Nové Vsi s odkladem školní docházky.
2. Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi od nejstaršího k nejmladšímu, které dovrší věk nejméně 3 let k 31.8.2020.
3. Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi, které dovrší věk 3 let nejpozději k 31.12.2020.
4. Děti dle věku – od nejstarších po nejmladší bez trvalého pobytu dítěte na území obce Nová Ves.

 Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným
pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu
Podpis zákonného zástupce:

Datum:

 

 

Všechny potřebné dokumenty dodejte do mš v termínu od 2.5. do 11.5.2020 /viz. pokyny výše /.

 

Martina Srncová                                                                     Nová Ves 7.4.2020

poveřená řízením MŠ