Oznámení – ochrana zdraví

Vážení rodiče,

v naší mateřské škole se momentálně vyskytuje ve velmi vysoké míře infekční onemocnění dýchacího a trávícího ústrojí. V souladu s ust. § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje školní řád.

Platné právní předpisy tedy umožňují (některé přímo ukládají) mateřským školám upravit podmínky provozu školy i s ohledem na předcházení šíření infekčních onemocnění. Prosíme vás tedy, abyste děti s rýmou a kašlem do školky nevodili. Pokud má dítě horečky, průjem nebo zvrací musí být zcela bez příznakové minimálně 3 dny před nástupem do mateřské školy. Pokud tyto příznaky odhalíme, dítě budeme posílat domů k vyléčení,

v odůvodněných případech můžeme požadovat potvrzení o zdravotním stavu dítěte.

Děkujeme vám za zodpovědnost, spolupráci a všem dětem přejeme, aby byly brzy zdravé.

Za MŠ Martina Srncová

 

Důležité termíny

Nové důležité termíny v organizaci školního roku 2023/2024 – II. pololetí.

KARNEVAL VE ŠKOLCE: 15. února 2024 v rámci dopoledního programu

Den otevřených dveří: 17. dubna 2024 od 10,00 – 11,30 a 14,30 – 16,00

Zápis k předškolní docházce pro školní rok 2024/2025: 2. května 2024 od 10,00 do 16,00

Zápis z třídní schůzky ze dne 18.1.2024

Zápis z třídní schůzky konané dne 18.1.2024

1.  Přivítání, prezenční listina.

2.  Provoz o letních prázdninách:

MŠ bude otevřena do 12.7.2024 v běžné provozní době od 6,30 do 16,00. Uzavřena bude od pondělí 15.7.2024 do 1.9.2024, provoz bude zahájen v pondělí 2.9.2024.

Budeme zjišťovat zda by byla možná docházka do některé z okolních mateřských škol, se kterými spolupracujeme, v době uzavření naší školy. Pokud by se toto podařilo vyjednat, budeme rodiče informovat.

Další uzavření :

29.3.2024 svátek, Velký pátek

1.4.2024 Velikonoční pondělí

1.5.2024 Svátek práce

8.5. 2024 Státní svátek (Den vítězství)

5.7.2024 Státní svátek (Den slovanských věrozvěstů)

3. Rozloučení s předškoláky, termín předběžně stanoven na pátek 31.5.2024. Bude upřesněno dle situace v ZŠ Veltrusy – zahájení rekonstrukce.

4. Předloženo vyúčtová FR za I.pololetí. Všichni přítomní souhlasili s částkou 500,-  na kulturní akce pro děti ve II.pololetí. 

Na II. pololetí bude celkem vybráno 12 500,-.

Platba proběhne na účet MŠ nejpozději do 31.3.2024 (stejný účet jako pro platbu školného) .

5. Kulturní akce na II.pololetí:

– Masopust 10.2. od 14 hodin

– Vítání jara: pátek 22.3. od 15,30 ve školce

– 13.3. divadlo ve školce „Karneval zvířat“

– 10.6. divadlo ve školce na téma “Venkov a město“

3. nebo 4.6. MDD oslava pro děti, dopolední program ve školce

– celodenní výlet, termín bude upřesněn

– v plánu jsou ještě polodenní výlety do okolí vlakem, autobusem, pěšky – termíny budou upřesněny vždy v předstihu

– připravit dětem do polic oblečení vhodné do zimního počasí, především vhodné boty, rukavice, kalhoty – NEPROMOKAVÉ!!! Je vhodné odlišit oblečení na ven a oblečení, ve kterém děti odcházejí ze školky.

Oblečení na ven je možno ve školce nechávat dlouhodobě, brát je na vyprání až když je to potřeba.

– omlouvání nepřítomnosti dětí do 7,30, tak aby mohla reagovat jídelna. Na pozdější omluvy již nelze reagovat, strava bude započítána v plné výši

Čtení ve školce: vzhledem k tomu, že to situace již dovoluje, můžeme tuto tradici zase obnovit, rodiče, prarodiče jsou ve školce vítáni

– konzultace s rodiči jsou možné během celého roku, jak je potřeba. Stačí si domluvit termín setkání

– zapomenuté oblečení v šatně probírat průběžně, pokud něco hledáte, tak nám to sdělte. Paní školnice při úklidu může projít police

– stále je důležité podepisovat dětem oblečení, zabráníme tak záměnám a ztrátám

plavecký výcvik bude zahájen 6.2.2024, další termíny: 20.,27.2, 5., 12.,19.,26.3., 2.,9.,16.5.2024, týkat se bude pouze předškoláků, cena za plavecký výcvik je 750,-. Vyúčtování dopravy až po skončení, předpokládaná cena dopravy je kolem 22 000,-. Část bude uhrazena z finančních zdrojů MŠ, část uhradí rodiče.

potřebná výbava: plavky, plavací čepice, ručník, mýdlo, hřeben, gumička na dlouhé vlasy, igelitová taška na mokré věci, láhev s pitím, papírové kapesníky , vše uloženo v batohu

– ukazuje se, že je velmi důležité učit děti a dále u nich podporovat pozitivní vzorce chování – tolerance, trpělivost, ohleduplnost. Jde o situace při hře, při řešení konfliktů, při společných aktivitách. Dále je dobré děti učit jak zacházet s hračkami, jde o to jak hračka funguje, co je a co není možné s ní dělat. Velmi úzce s tím souvisí také pravidla bezpečnosti. Ta, která se týkají dítěte samotného a také ta, která jsou důležitá při společných aktivitách s dětmi.

– pravidla závaznosti přihlašování k docházce v době termínů školních prázdnin, kdy je MŠ uzavřena, ale docházka je nižší. Je třeba dodržovat co zákonný zástupce nahlásí, ne libovolně měnit, mimo onemocnění. Jak bude řešena tato nepřítomnost bude upřesněno.

– během února dojde ke změně zveřejňování fotografií dětí, rodiče budou informování

– během jara 2024 budou probíhat úpravy na zahradě MŠ, pokud bude chtít někdo z rodičů pomoci, tak se může přihlásit až zveřejníme výzvu. Děkujeme.

FB Školní jídelna, WhatsAp – ani jeden z těchto informačních kanálů není oficiálním informačním zdrojem naší mateřské školy. FB Školní jídelna si založili rodiče proto, aby sloužil k debatám o jídle, zveřejňování receptů. Není proto možné na těchto místech zveřejňovat fotografie dětí, které jsou pořízeny ve školce.

– vzhledem k předvánočním událostem, které proběhly právě na FB profilu a na WhatsApp bych chtěla rodiče znovu požádat a ujistit, že pokud potřebují řešit něco co se týká jejich dítěte, zeptat se na něco týkající se provozu školky, mohou se obrátit na učitelky. Dále je možno si domluvit termín individuální konzultace, která proběhne v domluveném čase.

– hygienické potřeby na II. pololetí:

všechny děti: kartáček na zuby a zubní pasta ( ověřit dobu trvanlivosti ),

– kdo má zájem o potvrzení o platbě školného za rok 2023 pro daňové zúčtování, tak to označí na prezenční listině

 

Předškoláci

– zápisy v jednotlivých školách, veškeré informace budou na nástěnce nebo na webových stránkách školky, spádovost máme v ZŠ Vraňany –předpokládaný termín Dnu otevřených dveří je 29.2.2024 od 13 do 16,30

– rodiče byli informování o mé návštěvě v ZŠ Vraňany, byly jim předány základní informace o škole a zodpovězeny dotazy, byla doporučená osobní návštěva školy až bude DOD

– OŠD: zajistit si termín vyšetření v  PPP co nejdříve

– před zahájením plaveckého výcviku musí zákonný zástupce předat pedagogickému personálu „Čestné prohlášení“. Formulář k vyplnění bude rodičům předán.

 

Zapsala: Martina Srncová

Příloha: prezenční listina

 

FB Školní jídelna

Vážení rodiče,

byla jsem upozorněna některými rodiči (a moc za to děkuji) na zveřejnění fotografií z loňského plaveckého výcviku dětí  na FB Školní jídelna. Tyto fotografie již byly odstraněny. Neměly být zveřejněny na FB, ale pouze na webových stránkách mateřské školy. Paní Terynková, která je zveřejnila si tuto skutečnost neuvědomila. Za vzniklou situaci se omlouváme.

Dále bych chtěla znovu připomenout, že jediným oficiálním internetovým informačním kanálem mateřské školy jsou webové stránky. Souhlas, který jste podepsali na třídní schůzce tedy souvisí pouze s webovými stránkami školky. FB Školní jídelna byl založen před 2 lety na základě zájmu rodičů a byl (je) určen pouze k informacím týkajících se školní jídelny a  stravování a slouží ke vzájemné komunikaci  mezi členy této skupiny. Zakladatelkou a správkyní je paní Hana Husáková. 

Pokud budete mít další dotazy, tak se spolu potkáme po Vánocích ve školce případně na třídní schůzce v lednu 2024.

Přeji Vám za celý kolektiv MŠ dny vánoční prožité mezi dobrými lidmi. A roce novém spokojenost, toleranci a pochopení, bez nichž to v životě nejde.

Martina Srncová

 

Zveřejňování fotografií dětí

Vážení rodiče,

dostala se ke mně informace o zveřejnění fotografií dětí z programu o dentální hygieně na internetu. Tyto fotografie zveřejnila paní,  která tento program u nás ve školce realizovala. Nebyla jsem o jejich zveřejnění předem informována a ani jsem k tomu nedala souhlas. Dnes mě paní potvrdila, že tyto fotografie z internetu odstraní. 

Děkuji rodičům, kteří mě o vzniklé situaci osobně informovali a já jsem tak mohla hájit zájmy dětí i mateřské školy. 

Martina Srncová

 

Vánoční setkání

Vážení rodiče,

chceme Vás pozvat na vánoční setkání ve školce. Těšíme se na Vás v úterý 12. prosince v 15,30.

Děti a kolektiv MŠ

Pro děvčata máme připravené sukýnky. Připravte jim prosím, jen tričko světlejší barvy bez obrázků. Kluci budou potřebovat slavnostnější oblečení. Děkujeme za spolupráci.

Stávka zaměstnanců školy

Vážení rodiče,

Mateřská škola Nová Ves

se v pondělí 27. listopadu 2023

připojí ke stávce pracovníků ve školství. 

V mateřské škole bude ze závažných důvodů, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání

v pondělí 27.11. přerušen provoz po celý den.  

Provoz bude v běžném režimu obnoven v úterý 28.11. 2023.

 

V Nové Vsi dne 22.11.2023