Zánět spojivek

Vážení rodiče,

dnes bylo v naší školce potvrzeno onemocnění – zánět spojivek. Vzhledem k tomu, že se jedná o onemocnění nakažlivé je třeba věnovat pozornost příznakům a nemocné dítě v žádném případě nevodit do školky. Jen tak se můžeme vyhnout rozšíření mezi ostatní děti.

Více si můžete přečíst na:

https://www.drmax.cz/clanky/zanet-spojivek-u-deti-priznaky-a-lecba

https://euc.cz/clanky-a-novinky/clanky/zanet-spojivek-priznaky-prenos-lecba-a-prevence/

Děkujeme za spolupráci a ohleduplnost vůči ostatním dětem i rodičům. Také chceme připojit pozvání na páteční zahradní slavnost a pasování předškoláků. Začínáme v 16 hodin.

Za MŠ Martina Srncová

 

Onemocnění ve školce

Vážení rodiče,

v mateřské škole je opět potvrzen výskyt páté dětské nemoci. Sledujte, prosím zdravotní stav vašeho dítěte a pokud vykazuje jakékoliv neobvyklé příznaky nebo zvýšenou únavu, teplotu, nevolnost, zarudnutí, pupínky konzultujte vše s vaším pediatrem. Prevence je v případě tohoto onemocnění velmi důležitá.

Děti, které budou vykazovat zmíněné příznaky  nebudou přijaty k docházce pokud rodič neprokáže, že onemocnění není infekční a pro ostatní ohrožující.  

Na základě aktuální zkušenosti od rodičů dítěte, které dochází do naší školky mohou tyto příznaky také znamenat, že dítě prodělalo onemocnění covid -19 a má postcovidový syndrom. Tento stav může být pro dítě velmi rizikový. Je třeba jakékoliv neobvyklé příznaky sledovat a případně konzultovat s lékařem. 

Děkujeme za respektování těchto opatření, vzájemnou ohleduplnost a spolupráci.

Martina Srncová

 

Aktuality – Filipojakubská noc a změna termínu

Vážení rodiče,

zítra tj. 30.4. bychom si s dětmi ve školce chtěli užít „čarodějnický den“. Budou pro ně připraveny soutěže a děti mohou přijít v jakémkoli kostýmu

POZOR! Změna termínu celodenního výletu!!!

Autodopravce nás dnes informoval o nutnosti změnit termín celodenního výletu, nový termín byl stanoven na středu 12. června.

Martina Srncová

 

 

Důležité termíny do konce školního roku

 

25.4.  náhradní hodina plavání

2.5.    Zápis k předškolnímu vzdělávání

9.5.    náhradní hodina plavání

20.5. Dinosauři ve školce – program pro děti

28.5. fotografování ve školce

31.5.  Zahradní slavnost a pasování předškoláků

4.6.   Oslava MDD ve školce – dopolední program

13.6. Spokonožky – program pro děti (náhradní termín)

12.6. celodenní výlet (podrobnosti budou upřesněny)

 

 

 

Pátá dětská nemoc

Vážení rodiče,

dnes nám byl potvrzen výskyt tzv. páté dětské nemoci. Prostudujte si, prosím informaci o tomto onemocnění. Pokud se některý z příznaků vyskytne u vašeho dítěte, musí zůstat v domácím prostředí. Také nás, prosím informujte.

Děkujeme.

Za MŠ Nová Ves

https://www.pilulka.cz/pata-nemoc-priznaky-prenos-komplikace-a-lecba

Zápis pro školní rok 2024/2025

 


 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÁ VES, OKRES  MĚLNÍK

                                 PRO ŠKOLNÍ ROK  2024/2025

Zápis proběhne ve čtvrtek 2. května 2024 v době od 10,00 do 16,00.

K zápisu zákonný zástupce přinese:

–  „Přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy“ s vyjádřením lékaře ke zdravotnímu 

    stavu dítěte

–  občanský průkaz

–   rodný list dítěte

 

„Přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy je možné si vyzvednout v mateřské škole (provozní doba denně od 6,30 do 16,00)  nebo stáhnout na webových stránkách  mateřské školy. Předškolní zařízení přijímá děti, které k 31. 8. 2024 dovrší věk zpravidla tří let. Mladší dítě je možno přijmout pouze v případě volné kapacity a také pokud bude možné zajistit veškeré bezpečností a provozní podmínky dle platné legislativy.

Podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce doloží tuto povinnost potvrzením od praktického dětského lékaře.

 U zápisu se nevyžaduje přítomnost dítěte, ale je možná a vítaná. Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem (z důvodu ochrany osobních údajů), bude zveřejněn ve vývěsce mateřské školy a na webových stránkách školy do 30 dnů od konání zápisu.

Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů (§183 odst. 2 školského zákona podle novely č. 472 / 2011 Sb.).

 

Všichni zákonní zástupci, jejichž dítě nebylo přijato do MŠ, obdrží rozhodnutí o nepřijetí dítěte do 30 dnů od konání zápisu do mateřské školy.

 

 V Nové Vsi dne 5. 1. 2024

Martina Srncová
pověřená řízením MŠ

 

Kontakt:

MŠ Nová Ves 70, 277 52
tel. 315 765 037   nebo 602 468 884
mail: msnovaves@seznam.cz

 

Směrnice č. 1/2024 – Kritéria

Přihláška dítěte k zápisu do MŠ PDF ke stažení