ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠK.R. 2019/2020

Ve středu 24.dubna 2019 Vás zveme do naší mateřské školy na Den otevřených dveří.

 Rádi Vás celou školkou a jejím chodem provedeme. V tento den si bude také možné vyzvednout  Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Otevřeno pro Vás budeme mít: od 10:00 do 11:30 a od 14:30 do 16 hodin.

 

                                                                                        ZÁPIS

dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Nová Ves pro školní rok 2019/2020 se bude konat v pondělí

                                                                                   6. května 2019 od 10:00 do 16:00 hodin

S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte. 

Těšíme se na děti i na Vás.

 

Martina Srncová, pověřená řízením mš

 

Třídní schůzka 12.2.2019 – zápis

ZÁPIS Z TŘÍDNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE 12.2.2019

 

  1. Přivítání, poděkování za spolupráci v I. pololetí a bohaté sponzorské dary věcné i finanční. Velmi si této štědrosti rodičů vážíme.
  2. Je třeba hlásit ve školce změny v kontaktních telefonních číslech, adrese.
  3. Školní jídelna:

 – přeplatky už byly poslány na účty rodičů, jakékoliv nejasnosti je třeba řešit přímo s paní Terynkovou

– dobroty pro děti na oslavy je třeba připravit na počet dětí, jakékoliv přebytky nelze ve školce skladovat

– nepřítomnost dítěte, kterou rodiče předem plánují, hlásit co nejdříve

– děti si do školky nepřinášejí žádné jídlo. Ani snídani ani žádné jiné dobroty. Ve školce dostávají pouze jídlo připravené v naší kuchyni případně pohoštění v rámci oslav.

  1.  PROVOZ BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN!!!

    Mateřská škola bude mít otevřeno do pátku 12. července 2019.

    Školní rok bude zahájen v pondělí 2. září 2019.

Z důvodu rekonstrukce nebude MŠ Ledčice během prázdnin v provozu.

  1. Fond rodičů na II. pololetí: 500,-. O úhradu prosíme do 28.2.2019.
  2.  Logopedie: je velmi důležitá včasná spolupráce s logopedem. Rodiče se mohou poradit ve školce, případně se objednat ke konzultaci na logopedii. Na nástěnce v MŠ a na webových stránkách MŠ jsou zveřejněny všeobecné informace o logopedii u dětí.

   NEODKLÁDEJTE NÁVŠTĚVU LOGOPEDA, NÁPRAVA ŘEČI JE VELMI DŮLEŽITÁ PRO DALŠÍ VŠESTRANNÝ ROZVOJ VAŠEHO DÍTĚTE. 

  1. Stále je důležité připravit dětem do skříňky náhradní oblečení a také oblečení, které je vhodné pro aktuální počasí.
  2. Pro zdravé prostředí ve školce je třeba dodržovat stanovená pravidla:

– dítě přichází do kolektivu jen zdravé

– o změnách zdravotního stavu/ zvracení, teplota, vyrážka aj./ je dobré a důležité ve školce informovat, zabráníme tak případnému šíření infekčního onemocnění

Děkujeme  za dobrou spolupráci v době vysoké nemocnosti ve školce!

 

  1. KALENDÁŘ AKCÍ NA II. pololetí

26.2.  v 10.00     Sváťovo dividlo  /Perníková chaloupka/

1.3.    Karneval ve školce

16.3. Vítání jara – společná akce s obcí Nová Ves ve školce

11.4.  Planetárium Praha / pojedeme vlakem, podrobnosti  včas oznámíme/

14.5.  v 10.00 Karlovarské hudební divadlo – Kralupy nad Vltavou, pouze předškoláci

15.5. Vystoupení pro maminky a malá zahradní slavnost

22.5. od 10.00 společné fotografování na zahradě MŠ

15.6. Rodinný den na hřišti Nová Ves / vystoupení dětí/

21.6. Spaní ve školce pro předškoláky

28.6. Hurá na prázdniny – den plný her, soutěží a zábavy společně s rodiči, také proběhne rozloučení s předškoláky a oslava Dne dětí

Čekají na nás 2 celodenní výlety, přesný termín upřesníme dle počasí:

– za loupežníkem Klemperou do kokořínských lesů / konec května nebo začátek června/

– za divadlem s odpoledním pobytem  v přírodě / květen nebo červen/

V plánu je také výlet na farmu do Vědomic u Roudnice nad Labem. Pojedeme vlakem, něco ujdeme pěšky a užijeme si dopoledne se zvířaty. Termín upřesníme včas, je důležité dobré počasí. / duben, květen, začátek června/.

  1. Individuální konzultace proběhnou během února a března se všemi rodiči.

 Domluvte si prosím termín co nejdříve.

 

V Nové Vsi 14.2.2019

Vypracovala: Martina Srncová