Rozpočet

  Rozpočet na rok 2018
Mateřská škola Nová Ves, okres Mělník, příspěvková organizace
     
  PROVOZ  
     
  Příjmy v Kč
  Obec Nová Ves 401 000,-
  Školné 75 000,-
  CELKEM 476 000,-
     
     
  Výdaje v Kč
  Režijní materiál 18 000,-
  Lékárna – vybavení 1 000,-
  Kancelářské potřeby 14 000,-
  Čisticí prostředky 14 000,-
  DKP do 3tis. 8 000,-
  DKP 3 – 40tis. 25 000,-
  Učební pomůcky, hračky 30 000,-
  Knihy a časopisy 11 000,-
  Materiál – kuchyň 7 000,-
  Opravy a údržba 30 000,-
  Cestovné 8 000,-
  Služby pošt 2 000,-
  Služby telekomunikací 12 000,-
  Ostatní služby 35 000,-
  Účetní mzdy 37 000,-
  Účetní finanční 50 000,-
  Doprava 3 000,-
  Poplatky bance 6 000,-
  Ostatní zdroje – dohody 36 000,-
  Energie 35 000,-
  Voda 8 000,-
  Plyn 80 000,-
  Revize 4 000,-
  Jiné ostatní náklady 2 000,-
     
     
  CELKEM 476 000,-
     
  MZDY v Kč
  Příjmy / Středočeský kraj/ 2 066 324,-
  Výdaje 2 066 324,-
     
     
  KULTURNÍ AKCE PRO DĚTI MŠ v Kč
  Příjmy od rodičů 28 000,-
  Výdaje 28 000,-
     
     
  Zpracovala Martina Srncová, pověřená vedením MŠ  
     
  V Nové Vsi 22.11.2017  

 

Rozpočet na rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017 Stáhnout
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018/2019 Stáhnout