Třídní schůzka zápis

        Zápis z třídní schůzky konané dne 17.9.2019

 1. Počet dětí v MŠ pro šk. r. 2019/2020 – 28. V MŠ je jedno dítě s IVP, u dalších 2 dětí čekáme na vyjádření PPP – možnost AP.
 2. Personální obsazení MŠ pro šk. r. 2019/2020: 2 učitelky / Srncová, Veverková/, kuchařka / Němečková/, vedoucí ŠJ /Terynková/, školnice /Čápová/, AP /Iveta Nebeská/. Péči o zahradu a budovy školy zajišťuje obec – technický personál pod vedením p. Richtra. Spolupráce byla v minulém školním roce velmi dobrá. Pedagogický zástup v případě nutnosti zajistí p.uč.Veselá Libuše.
 3. Údržba během prázdnin: údržba kůlen, úklid půdy a sklepa, malování jídelny, kuchyně, šatna dětí, druhá herna, výměna podlahové krytiny, údržba podlahy ve velké herně, oprava židliček. Instalace nové vzduchotechniky v kuchyni.
 4. Seznámení se změnami v Provozním řádě  MŠ, platnost od 17.9.2019. Zákonný zástupce má povinnost se s ním seznámit a podepsat.
 5. Seznámení se změnami ve Školním řádě MŠ, platnost od 1.9.2019. Zákonný zástupce má povinnost se s ním seznámit a podepsat.
 6. Vybavení dětí do školky: holínky, pláštěnka, náhradní oblečení a oblečení na zahradu. Vše je dobré označit.
 7. Vhodná obuv pro pobyt venku, tak aby dítě zvládlo i delší procházku v přírodě. Mít na paměti, že podzimní počasí je chladné, často je rosa celé dopoledne tzn. volit dobrou nepromokavou obuv.
 8. Stravovací návyky, které děti ve školce učíme: hygiena, požádání a poděkování za jídlo, používání příboru, úklid svého nádobí po jídle, sebeobsluha při jídle. Jídlo je čas, který třída nebo rodina tráví společně, je dobré k tomu děti vést. Také poznávání nových jídel, děti potřebují nové jídlo ochutnat víckrát, nevzdávat to hned při prvním odmítnutí.
 9. Školku tvoří především lidé a jejich vzájemné vztahy. Učíme se podání ruky, pozdrav, oční kontakt, omluvit se a být tolerantní k lidem okolo.
 10. Děti přicházejí do mateřské školy čisté, upravené a v čistém, pohodlném oblečení.
 11. Dítě musí přijít do mateřské školy bez viditelných známek onemocnění. Učitelka má možnost v případě onemocnění dítěte požádat zákonného zástupce o návštěvu pediatra nebo vyžadovat, aby dítě do uzdravení nenavštěvovalo mateřskou školu.
 12. Pokud má dítě alergii, která vyžaduje omezení nebo změny jídelníčku je třeba dodat do školky potvrzení o této alergii od lékaře.
 13. Budeme s dětmi zase vyrážet na vycházky i výlety do okolí, je dobré i doma trénovat chůzi na delší vzdálenosti a pravidla bezpečnosti.
 14. V letošním školním roce se budeme účastnit kulturních akcí obce a některé budou  probíhat přímo ve školce stejně jako v loňském školním roce. Je fajn, když se děti těchto akcí zúčastňují. Vytváří si tak společné zážitky, upevňuje se jejich vztah k místu, kde žijí a poznávají tradice a zvyky.
 15. FOND RODIČŮ: ODHLASOVÁNO všemi hlasy 500 KČna I. pololetí.
 16. Případný zůstatek lze využít k nákupu hraček, pomůcek, knih pro děti, které zůstanou k využití v mš. Odhlasováno: pro všichni přítomní / viz. prezenční listina/.
 17. Pokračuje čtení ve školce, kdo má zájem přihlásí se u učitelek.
 18. DEN HRAČEK – děti si mohou přinést do školky svoji oblíbenou hračku. Jinak nosí děti pouze plyšáky, panenky.
 19. Kroužek angličtiny: týká se pouze dětí, které chodí druhý a třetí rok. Cena je 1200,- za pololetí, děti budou pracovat 60 minut, pracovní materiály dodá lektorka Markéta Witton. Pondělí 14.45 – 15.45 v prostorách školky.
 20. Kroužek výtvarky s paní Anastázií Kašákovou. Vždy ve středu od 15.30 do 16.15. Kroužek je zdarma, rodiče pouze dodají výtvarný materiál.
 21. Velké poděkování za spolupráci v minulém školním roce a za štědré sponzorské dary. Budeme rádi, když i nadále rodiče přispějí svým sponzorstvím k rozvoji školky, dětem tak můžeme nabídnout různorodé aktivity. Děkujeme!
 22. Oslavy narozenin dětí: nejvhodnější je ovoce čerstvé nebo sušené, sušenky. Na základě doporučení KHS nejsou vhodné domácí produkty, je problematické jejich podávání a případné nakládání se zbytky. I u balíčků je nejlépe volit jeden stejný dárek pro všechny, je složité sledovat kdo dárek nedostal. Proto je nejlepší to co děti společně sní, vypijí ve školce. Oslavenec bude mít svoji značku u velkého dortu na nástěnce.
 23. Rodiče byli informováni o termínech svátků a prázdnin ve šk.r. 2019/2020. Podrobné informace jsou v záložce ORGANIZACE – složka ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020. 28.10. – pondělí zavřeno, 23.12, 27.12.,28.12.,30.12.,31.12.,1.1.2020 zavřeno. 3.a 4.1.2020 bude upřesněno.
 24. Upozornění na snížení rychlosti vozidla v blízkosti mš, také na přísný zákaz kouření v prostorách mš i na pozemku mš.
 25. Rodiče byli požádání o respektování pravidel na školním hřišti i v době když si přišli pro děti nebo na akcích pořádaných v prostorách školky.
 26. Rodiče byli vyzváni ke sledování informací, které mš zveřejňuje. Jsou vždy na nástěnce ve školce a na webových stránkách školy.
 27. Je třeba hlásit změny v kontaktních údajích.
 28. Všichni rodiče podepsali na přihláškách souhlas s oznamováním infekčního onemocnění u svého dítěte, je třeba to dodržovat. Sníží se tím výskyt těchto onemocnění ve školce.
 29. Registrace na stránkách školky: je třeba vyplnit jméno, aby bylo jasné o koho jde. Jinak není možné registraci povolit.
 30. PPP: velmi dlouhé časy pro vyšetření. Pokud budou rodiče požadovat vyšetření dítěte, je třeba zadat žádost do systému už teď.
 31. Projekt Zdravá pětka a Cvičení se zvířátky: informace o realizaci ve školce.
 32. Výzva: papír na kopírování omalovánek a volnou kresbu.
 33. Akce na I. pololetí budou vloženy do kalendáře na stránkách školky, je třeba je sledovat.
 34. Fotografování: proběhne 8.listopadu 2019 dopoledne. Vhodné slavnostní oblečení.
 35. Předplavecký výcvik: jednáme.
 36. Informace na webových stránkách školky o zpracování e – mailových kontaktů.
 37. ŠVP – objekt, provoz v mš v době odjezdu – zatím řešíme, rodiče budou informováni
 38. Školné: platby s variabilním symbolem dítěte, září a říjen zaplatit do 25.9.2019, předškoláci školné neplatí!
 39. Divadlo: společenská událost, vždycky se vhodně oblékáme a učíme se chovat
 40. Pyžama si budou děti přinášet a odnášet v látkovém pytlíku označeném značkou dítěte.
 41. Informace o stravování ve školce podala vedoucí školní jídelny p.Terynková. Na nástěnce bude zveřejněno nutriční doporučení. Dále byli rodiče seznámeni s tím, že od 1/2020 by mohlo dojít ke zvýšení ceny stravného.

Stravné – platba

Vážení rodiče,

stravné od 1.9.2019 se platí stále  zálohově měsíc dopředu (tj. v září na říjen atd.). Záloha je po celý rok stejná. Proto si můžete zadat trvalý příkaz a to od srpna do května. Prosím o první úhradu v měsíci srpnu nejpozději do 8.9. 2019 a na říjen do 25.9.2019. Každý další měsíc potom do 25. v měsíci.

Číslo účtu (30015-466123379/0800) zůstává stejné jako v loňském roce. Variabilní symboly dětem, které již školku navštěvovaly, zůstávají stejné. Pro nové děti najdete variabilní symbol v tabulce pod textem. (tabulku doplním do 27.8.2019) Variabilní symbol je důležitá součást platby. Bez něho vám peníze nemohou být připsány na účet dítěte.

Vyúčtování stravného a vrácení případného přeplatku bude probíhat vždy k 31.12. a 30.6.

VARIABILNÍ SYMBOL JE STEJNÝ PRO PLATBU STRAVNÉHO I ŠKOLNÉHO!!!

 

Zápis z třídní schůzky konané 10.6.2019

ZÁPIS Z TŘÍDNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE 10.6.2019

 

 1. Přivítání, poděkování za spolupráci v celém školním roce a bohaté sponzorské dary věcné i finanční. Podpora rodičů je pro školku velmi důležitá a dobrá. Děkujeme.
 2. Zahájení školního roku od pondělí 2. září 2019 od 6,30h. V době prázdnin je možný kontakt buď na mobilním telefonu nebo             na e – mailu.
 3. Školní jídelna:

 – přeplatky budou posílány na účty rodičů v průběhu měsíce července. Jakékoliv otázky je třeba řešit přímo s p. Terynkovou. Odebraná strava v měsíci červenci bude hrazena v hotovosti, také p. Terynkové poslední den docházky dítěte.

 1. 4. PROVOZ BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN!!!

    Mateřská škola bude mít otevřeno do pátku 12. července 2019.

    Školní rok bude zahájen v pondělí 2. září 2019.

 1. Školné se v červenci neplatí.
 2. 6. Fotografie budou k odebrání do konce školního roku.
 3. Stále je důležité připravovat dětem do skříňky náhradní oblečení a také oblečení, které je vhodné pro aktuální počasí.
 4. Rodiče předškoláků – zkontrolovat a doplnit omluvné listy.
 5. Je možné dětem připravit plavky a ručník do skříňky, budeme se kropit na zahradě.
 6. Případný zájem o účast dítěte na škole v přírodě v příštím školním roce zapsat do archu v šatně nebo nahlásit u učitelek.
 7. Výzva k výrobě divadelního paravanu.
 8. Krabici s odloženým oblečením v šatně je třeba projít do ukončení provozu, pak bude vše zlikvidováno.
 9. Je třeba odnést z polic dětí veškeré oblečení i obuv, holínky také.
 10. Rekonstrukce v době letních prázdnin: běžná údržba vnitřních prostor i zahrady, výměna oken v kuchyni, nové odvětrávání výparů z vaření a klimatizace v kuchyni, výměna podlahové krytiny v druhé třídě, malování.

 Plánované akce do ukončení provozu:

–  14.6. návštěva kostela na Vepřku

–  15.6. Rodinný den na hřišti v Nové Vsi od 14h, vystoupení

–  21.6. předškoláci – nocování ve školce

– 28.6. „Hurá na prázdniny“ : dopoledne hry, divadelní představení

  Od 14 h mohou přicházet rodiče, prarodiče, kamarádi dětí. Budeme rádi za spolupráci na soutěžních stanovištích a přípravu pohoštění – viz. arch Rodinný den v šatně. Děkujeme. Součástí programu budou soutěže, výtvarná dílna – zdobení látkových tašek, vodní hrátky, pasování předškoláků, opékání buřtů / ty si každý obstará sám/. Všichni jste srdečně zváni.

Zapsala: Martina Srncová

VÝLET KOKOŘÍNSKÉ LESY

VÝLET LHOTKA U MĚLNÍKA, HORNÍ A DOLNÍ VIDIM

Kdy:

  4.6.2019

Sraz:

do 7.45 ve školce nebo v 8 hodin na parkovišti u pošty

 

Vybavení: 

* batoh s pevnými zády

* pevné pohodlné boty

*  pláštěnka / nestačí nepromokavá bunda/

* papírové kapesníky

* dobře uzavíratelná láhev s pitím

* kšiltovka nebo klobouk

* oblečení vhodné do lesa přizpůsobené aktuálnímu počasí

Ráno, prosím, nastříkejte děti repelentem. Během dne nástřik obnovíme.

Návrat předpokládáme v 15.30 – 15.45 h.