Tvoření z barevného paíru

Dobré pondělní dopoledne,

v dolní části textu najdete odkaz na tvoření z barevných papírů. U této techniky jde o stříhání, protahování papíru tzn. procvičení motoriky. Jde především o to trénování, takže nejde o přesnost. Děti mohou zkoušet, je to na jejich chuti a fantazii.

Během dneška a zítřka najdou svoje balíčky na obvyklých místech.

Přejeme Vám příjemný velikonoční týden.

Kolektiv MŠ

 

https://cz.pinterest.com/pin/366480488436852354/

Přeplatek stravného

Vážení rodiče,

od dnešního dne tj. 5.1.2021  –  11.1.2021   budou na vaše účty zasílány přeplatky stravného.

Nadále však prosím o včasné placení záloh. Zálohu platíte dopředu na následující měsíc.

Pro případné dotazy prosím volejte na telefon 604881884.

 

Děkuji Dita Terynková

vedoucí školní jídelny

Prodloužení uzavření mateřské školy

Vážení rodiče,

vzhledem ke stále trvající vysoké nemocnosti pedagogického personálu / v souvislosti s onemocněním covid – 19/ jsem po dohodě se zřizovatelem rozhodla, že mateřská škola bude od pondělí 4. ledna 2021 do odvolání i nadále uzavřena. 

O opětovném otevření mateřské školy budete včas informováni.

 

S pozdravem

Martina Srncová

pověřená řízením MŠ

Schůzka s rodiči předškoláků – zápis

PŘEDŠKOLÁCI – SCHŮZKA S RODIČI 8.9.2020

 

 1. Pracovní sešit- rodiče zaplatí cenu dle objednávky do max. 150kč. Děti v nich budou pracovat ve školce a také i je budou brát na víkend domů s úkolem.
 2. Omluvný list dítěte: každou nepřítomnost dítěte je třeba zapsat do OL. MŠ sleduje počet nepřítomností, v případě vysoké nepřítomnosti dítěte je možné žádat doložení nepřítomnosti např. potvrzení od lékaře, logopeda atd.
 3. Na co se zaměřit:

– správné sezení u práce, u jídla

– správný úchop tužky, příboru

– samostatnost při sebeobsluze, řešení potíží, vyjádření potřeb

– pozdrav, poděkování, požádání

– zapínání knoflíků, zavazování tkaniček

 1. PPP – včas požádat o přešetření kvůli OŠD
 2. Logopedie – pokud je třeba okamžitě začít docházet
 3. Akce ve školce pouze pro předškoláky – koncert, plavání
 4. V případě uzavření MŠ jsou rodiče předškoláků povinni sledovat a s dětmi plnit předškolní přípravu on – line formou.

 

Směrnice pro školní stravování

Směrnice č.4 o školním stravování

Mateřská škola Nová Ves, okres Mělník, příspěvková organizace

Nová Ves 70, 277 52

 Čl. č. 1

Tato směrnice stanoví způsob, rozsah a podmínky pro poskytování školního stravování v Mateřské škole Nová Ves.

 Čl. č. 2

Školní jídelna je součástí mateřské školy a za její vedení odpovídá vedoucí školní jídelny ředitelce MŠ. Podle Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.

 

1/ Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte (dále jen rodiče) způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy (Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).

 

2/  Provoz MŠ je od 6,30 hodin. Dítě je možno odhlásit ze stravování nejpozději do 7,30 hodin. Dítě lze odhlásit telefonicky, e – mailem, sms. Pokud tak rodič neučiní, bude muset přihlášenou stravu uhradit za každý neodhlášený den. První den nemoci je možné si vyzvednout neodhlášenou stravu v čase od 11,15 do 11,30 hodin. Je třeba mít vlastní nádoby. Další dny nemoci je dítě ze stravování odhlášeno.

 

3/  Mateřská škola má zaveden PITNÝ REŽIM. Dětem je během dne kdykoliv k dispozici čaj nebo voda, součástí pitného režimu jsou ovocné a bylinkové čaje, ovocné sirupy, přírodní džusy, ovocné mošty a stoprocentní ovocný koncentrát.  Cena pitného režimu je pro všechny děti 3kč na den.

4) Stravné je hrazeno zálohově vždy do 25. dne v měsíci na měsíc následující. Je hrazeno na účet ŠJ, č. účtu: 030015 – 0466123379/0800. Platba musí být vždy označena variabilním symbolem dítěte.

 

5/  Úplata za školní stravování je určena ve výši:

Děti s OŠD hradí vyšší stravné – kategorie od 7 do 10 let.

Stravné:          3-6 let                                                     7-10let

 

přesnídávka    9                                                             10

oběd                21                                                           23

svačina            7                                                             7

nápoje             3                                                             3

 

Celkem        40Kč                                                 43K

Cena za nápoje je pro obě věkové kategorie 3kč na den.

5/ Přeplatky a nedoplatky budou vyúčtovány vždy k 31.1. a k 30.6.

6/  Ředitelka mateřské školy může po předchozím osobním jednání a následném písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení docházky dítěte do MŠ, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu ani si nedohodne s ředitelkou MŠ způsob úhrady.

7) Pokud má dítě potravinovou alergii nebo jiné omezení v rámci stravování je třeba vždy dodat lékařskou zprávu a informovat pedagogický personál.

Dítěti bude vydána buď strava náhradní nebo strava bez této potraviny.

Při bezlepkové dietě, diabetu je třeba dodat do MŠ stravu na celý den

 1. přesnídávka, oběd, svačina v jasně označených nádobách.

Čl. č. 3

Organizace výdeje stravy:

Přesnídávka: 9,00 – 9,20

Oběd: 11,30 – 12,00

Svačina: 14,00 – 14,20

Jídlo je podáváno v místnosti k tomu určené, stravu připravuje a podává dětem kuchařka.

 

 

V Nové Vsi 31.8.2020   

Platnost této směrnice je od 1.9. 2020       

 

 

Zahájení školního roku

Vážení rodiče,

školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020. Školka bude otevřena v běžném režimu od 6,30 do 16,00 hodin. 

Co vzít dítěti do školky:

 • pláštěnka
 • holínky
 • přezůvky s pevnou patou / ne pantofle ani crocs /
 • náhradní spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláky nebo legíny
 • kalhoty na venkovní pobyt
 • rouška uložená v uzavřeném sáčku opatřená značkou dítěte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    VŠECHNY VĚCI OZNAČTE ZNAČKOU DÍTĚTE!!                                                                                                                                                       Děti si mohou vzít i svého oblíbeného plyšáka.Vzhledem k současným epidemiologickým opatřením vás žádáme, abyste vybrali se svým dítětem jednoho plyšáka a toho bude vaše dítě nosit pořád.

  NEDÁVEJTE, PROSÍM, DĚTEM ŽÁDNÉ JINÉ HRAČKY, DROBNOSTI, SLADKOSTI, ŠPERKY.       

 • Ve  všech prostorách  mateřské školy včetně zahrady je povinnost mít nasazenou roušku. Při vstupu do budovy je nezbytné použít dezinfekci rukou, ruce si dezinfikují i děti.

  Dětem bude každé ráno před vstupem do třídy přeměřena tělesná teplota.

  Do školky chodí pouze zcela zdravé děti. Pokud Vaše dítě vykazuje známky infekčního onemocnění je zcela nezbytné, aby zůstalo doma do vymizení příznaků.  Pokud se objeví příznaky během dne, bude dítě umístěno do izolace a bude ihned informován zákonný zástupce dítěte. Dále bude postupováno dle pokynů místně příslušné krajské hygienické stanice.

   

 • Třídní schůzka bude 8. září 2020 v 16 hodin. Vaše účast je velmi důležitá, budete seznámeni s organizačními, provozními i epidemiologickými opatřeními podrobně. 
 • V prvním týdnu nově nastupující děti přicházejí od 8,00 do 8,30 hodin. Děkujeme.     
 • Pokud víte, že Vaše dítě 1.9.2020 nenastoupí do školky, dejte nám prosím vědět na telefon 602 468 884.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     V úterý se těšíme na děti. S pozdravem za kolektiv MŠ Martina Srncová.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Informace k otevření mateřské školy

Vážení rodiče,

na základě platných hygienických opatření a metodického materiálu vydaného MŠMT Vás chceme seznámit s provozními opatřeními týkajícími se otevření a běžného provozu v naší školce. Termín plánovaného otevření MŠ je stanoven na 25.5.2020, jak bylo zveřejněno v předchozí zprávě.

Pro efektivní přípravu a zajištění všech provozních opatření Vás žádáme o sdělení, zda Vaše dítě ještě nastoupí/nenastoupí k docházce do mateřské školy v tomto školním roce. Odpověď nám, prosím, sdělte nejpozději do pondělí 11.5.2020 buď sms zprávou na tel. 602 468 884 nebo na mailovou adresu školky skolka@msnovaves.cz.

Před rozhodnutím Vám doporučujeme pečlivě prostudovat následující informace. 

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
 Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; 
 Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

V prostorách mateřské školy

  Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

*V prostorách šatny bude dítě vždy jen s jednou doprovázející osobou, která se tady zdrží jen na nezbytně nutnou dobu tj. do předání dítěte učitelce.

*Při vstupu do šatny je vždy nezbytně nutné použít dezinfekci na ruce, která bude umístěna přímo u vchodových dveří do šatny.

Při podezření na možné příznaky COVID-19
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

Rámcová pravidla pro zajištění školní stravování v zařízení školního stravování

*Školní stravování zůstává v běžné podobě.

Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny
Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:
 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

O této povinnosti by měli být zákonní zástupci ředitelem školy předem informováni (v rámci sdělení informace o obnovení provozu školy a jejích podmínkách). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

Obě prohlášení jsou součástí „Čestného prohlášení“ viz. příloha na konci textu. Pokud je to možné, vytiskněte si je a vyplňte si je doma. Odevzdáte je při prvním vstupu dítěte do školky. Děkujeme.

Před zahájením provozu ještě určitě upřesníme veškeré informace a pokyny, sledujte proto webové stránky. V případě dotazů zavolejte nebo napište mail. 

 Všechny Vás zdravíme a na děti už se moc těšíme. Opatrujte je i sebe.

Martina Srncová

příloha_čestné_prohlášení