Informace pro rodiče

Co potřebují děti do MŠ

  • Přezůvky s pevnou podrážkou, ne pantofle
  • Pohodlné oblečení do třídy
  • Náhradní oblečení: ponožky, spodní prádlo, tričko, tepláky nebo legíny
  • Oblečení na zahradu – tepláky a další dle aktuálního počasí
  • Holínky
  • Pláštěnku

Všechny věci označte viditelně značkou dítěte! I obuv!

Nedoporučujeme dětem dávat: šperky, hračky z domova – mimo plyšáky, jídlo, pití, sladkosti, nebezpečné předměty, mobilní telefony.

 

Přijímaní a vyzvednutí dětí

Děti se scházejí od 6:30 do 8:00 hodin. Učitelka, která vykonává ranní službu kontroluje, zda dítě nevykazuje známky onemocnění. Pokud rodiče potřebují přijít později, oznámí tuto skutečnost předem učitelce.

Děti, které chodí domů po obědě, vyzvedávejte od 12:00 do 12:30 hodin. Pozdější vyzvedávání narušuje provoz školy, ale v případě nutnosti je možné se domluvit.

Odpoledne se děti vyzvedávají od 14:30 do 15:55 hodin. V 16:00 končí provozní doba mateřské školy.

Během dne je budova z důvodu bezpečnosti uzamčena, v případě potřeby zvoňte.

 

Omlouvání dětí

Děti se omlouvají z docházky předem nebo do 7:30h daného dne. Později nemůžeme dětem odhlásit stravu. Neomluvená strava musí být uhrazena.

Děti v posledním roce předškolní docházky / předškoláci / omlouvají rodiče písemnou formou, na individuální omluvný list dítěte.

 

Informace o dětech

Veškeré informace o dětech a dění v MŠ podávají pouze pedagogové. Provozní zaměstnanci nejsou k předávání informací kompetentní, nežádejte je proto o tyto informace.

 

Školné a stravné

Prosíme rodiče, aby školné hradili na účet MŠ s přiděleným variabilním symbolem nejpozději do 25. dne v měsíci, na měsíc následující.
Číslo účtu pro školné: 466123379/0800

Stravné, prosím, uhraďte na účet školní jídelny s přiděleným variabilním symbolem nejpozději do 25. dne v měsíci, na měsíc následující.
Číslo účtu pro stravné: 30015-466123379/0800

 

 

Nezaplacení školného a stravného v daném termínu je vážným důvodem, který může vést k vyloučení vašeho dítěte z MŠ.

FOND RODIČŮ

Na II. pololetí školního roku 2022/2023 bylo odhlasováno 500,-.Při platbě uveďte vždy variabilní symbol dítěte.

Číslo účtu pro platbu: 466123379/0800.