Mateřská škola Nová Ves

Mateřská škola se nachází v klidném prostředí na konci vsi. Původně byla budova postavena jako rodinný dům, který byl později přestaven na útulek pro děti a později na mateřskou školu. Budova slouží pro děti již přes 50 let. Mateřská škola je jednotřídní, docházejí sem děti z Nové Vsi a přilehlých vesnic. Součástí MŠ je rozlehlá zahrada, která je maximálně využívána po celý školní rok. V roce 2011 byla zahrada vybudována podle nejnovějších trendů. Od 1.1.2003 se MŠ stala příspěvkovou organizací. Součástí MŠ je jídelna, která vaří pouze pro vlastní strávníky. V roce 2009 prošla budova MŠ rozsáhlou rekonstrukcí, po jejím dokončení se kapacita MŠ navýšila z počtu 20 dětí na počet 28 dětí. .

Ve třídě se vzdělávají dětí mladší, většinou od 3 do 4 let. Celkový počet dětí 14. Děti jsou rozděleny do dvou tříd na řízené činnosti, na ostatní činnosti jsou spolu. Vedeme starší děti k tomu, aby pomáhaly mladším.

Ve třídě se vzdělávají děti v posledním roce předškolní docházky, děti s odloženou školní docházkou a 2 děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Děti s odloženou školní docházkou a děti se specifickými vzdělávacími potřebami mají individuální plán.