Zápis – výsledky

Mateřská škola Nová Ves, Nová Ves 70, 277 52 příspěvková organizace

 

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

dle stanovených kritérií

Ředitelka mateřské školy Nová Ves rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje / nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Nová Ves od 1. 9. 2019.

Počet přijatých přihlášek: 10

Počet volných míst: 7

 

 

 1. PMŠ  1/2019          přijat/a
 2. PMŠ  2/2019          přijat/a
 3. PMŠ  3/2019          přijat/a
 4. PMŠ  4/2019          nepřijat/a
 5. PMŠ  5/2019          nepřijat/a 
 6. PMŠ  6/2019          přijat/a
 7. PMŠ  7/2019          nepřijat/a
 8. PMŠ   8/2019         přijat/a
 9. PMŠ   9/2019         přijat/a
 10. PMŠ   10/2019       přijat/a

 

Převzetí rozhodnutí u ředitele školy v týdnu od 3.6.2019 do 7.6.2019 / mimo 4.6.2019/

nebo po telefonické domluvě. Kontakt na webových stránkách MŠ.

 

 

 

V Nové Vsi  20.5.2019

Zveřejněno:    20.5.2019

 

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠK.R. 2019/2020

Ve středu 24.dubna 2019 Vás zveme do naší mateřské školy na Den otevřených dveří.

 Rádi Vás celou školkou a jejím chodem provedeme. V tento den si bude také možné vyzvednout  Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Otevřeno pro Vás budeme mít: od 10:00 do 11:30 a od 14:30 do 16 hodin.

 

                                                                                        ZÁPIS

dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Nová Ves pro školní rok 2019/2020 se bude konat v pondělí

                                                                                   6. května 2019 od 10:00 do 16:00 hodin

S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte. 

Těšíme se na děti i na Vás.

 

Martina Srncová, pověřená řízením mš

 

Třídní schůzka 12.2.2019 – zápis

ZÁPIS Z TŘÍDNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE 12.2.2019

 

 1. Přivítání, poděkování za spolupráci v I. pololetí a bohaté sponzorské dary věcné i finanční. Velmi si této štědrosti rodičů vážíme.
 2. Je třeba hlásit ve školce změny v kontaktních telefonních číslech, adrese.
 3. Školní jídelna:

 – přeplatky už byly poslány na účty rodičů, jakékoliv nejasnosti je třeba řešit přímo s paní Terynkovou

– dobroty pro děti na oslavy je třeba připravit na počet dětí, jakékoliv přebytky nelze ve školce skladovat

– nepřítomnost dítěte, kterou rodiče předem plánují, hlásit co nejdříve

– děti si do školky nepřinášejí žádné jídlo. Ani snídani ani žádné jiné dobroty. Ve školce dostávají pouze jídlo připravené v naší kuchyni případně pohoštění v rámci oslav.

 1.  PROVOZ BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN!!!

    Mateřská škola bude mít otevřeno do pátku 12. července 2019.

    Školní rok bude zahájen v pondělí 2. září 2019.

Z důvodu rekonstrukce nebude MŠ Ledčice během prázdnin v provozu.

 1. Fond rodičů na II. pololetí: 500,-. O úhradu prosíme do 28.2.2019.
 2.  Logopedie: je velmi důležitá včasná spolupráce s logopedem. Rodiče se mohou poradit ve školce, případně se objednat ke konzultaci na logopedii. Na nástěnce v MŠ a na webových stránkách MŠ jsou zveřejněny všeobecné informace o logopedii u dětí.

   NEODKLÁDEJTE NÁVŠTĚVU LOGOPEDA, NÁPRAVA ŘEČI JE VELMI DŮLEŽITÁ PRO DALŠÍ VŠESTRANNÝ ROZVOJ VAŠEHO DÍTĚTE. 

 1. Stále je důležité připravit dětem do skříňky náhradní oblečení a také oblečení, které je vhodné pro aktuální počasí.
 2. Pro zdravé prostředí ve školce je třeba dodržovat stanovená pravidla:

– dítě přichází do kolektivu jen zdravé

– o změnách zdravotního stavu/ zvracení, teplota, vyrážka aj./ je dobré a důležité ve školce informovat, zabráníme tak případnému šíření infekčního onemocnění

Děkujeme  za dobrou spolupráci v době vysoké nemocnosti ve školce!

 

 1. KALENDÁŘ AKCÍ NA II. pololetí

26.2.  v 10.00     Sváťovo dividlo  /Perníková chaloupka/

1.3.    Karneval ve školce

16.3. Vítání jara – společná akce s obcí Nová Ves ve školce

11.4.  Planetárium Praha / pojedeme vlakem, podrobnosti  včas oznámíme/

14.5.  v 10.00 Karlovarské hudební divadlo – Kralupy nad Vltavou, pouze předškoláci

15.5. Vystoupení pro maminky a malá zahradní slavnost

22.5. od 10.00 společné fotografování na zahradě MŠ

15.6. Rodinný den na hřišti Nová Ves / vystoupení dětí/

21.6. Spaní ve školce pro předškoláky

28.6. Hurá na prázdniny – den plný her, soutěží a zábavy společně s rodiči, také proběhne rozloučení s předškoláky a oslava Dne dětí

Čekají na nás 2 celodenní výlety, přesný termín upřesníme dle počasí:

– za loupežníkem Klemperou do kokořínských lesů / konec května nebo začátek června/

– za divadlem s odpoledním pobytem  v přírodě / květen nebo červen/

V plánu je také výlet na farmu do Vědomic u Roudnice nad Labem. Pojedeme vlakem, něco ujdeme pěšky a užijeme si dopoledne se zvířaty. Termín upřesníme včas, je důležité dobré počasí. / duben, květen, začátek června/.

 1. Individuální konzultace proběhnou během února a března se všemi rodiči.

 Domluvte si prosím termín co nejdříve.

 

V Nové Vsi 14.2.2019

Vypracovala: Martina Srncová

 

 

Oznámení – spála

Dnes se ve školce objevil případ onemocnění spálou.

Nejčastěji onemocní děti mezi 2. a 12. rokem, a to zejména během chladnějším měsíců roku.  Přenáší se kapénkami, zejména prostřednictvím horních cest dýchacích.

Vzhledem k situaci ve školce věnujte prosím zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu Vašich dětí, děkujeme.

 

 

Hygienická opatření a provozní doba

Vážení rodiče,

mateřská škola bude od pondělí  4.2.2019 opět fungovat v běžném režimu tj. 6.30 – 16.00.

Vypomůže nám p.uč. Libuše Veselá, která zajistí odpolední službu u dětí.

 

DŮLEŽITÉ!!!  ČTĚTE!!!

Nemocnost je ve školce velmi vysoká už 3 týdny a  v uplynulém týdnu se přidala ještě střevní viróza. Vzhledem k tomu  zpřísníme od pondělí ranní zdravotní filtr. K docházce budou přijaty pouze děti  zcela zdravé, bez zjevných příznaků onemocnění ( kašel, rýma a další).  Děti, které onemocněly střevní virózou by neměly do kolektivu 5 – 10 dnů, vždy dle průběhu onemocnění / konzultovala jsem s pediatrem/.

Pokud se jakýkoliv příznak onemocnění projeví u dítěte při ranním předávání nebo během dne, bude dítě neprodleně předáno rodičům k domácímu ošetření.

 

 V zájmu zachování zdraví ostatních dětí mají učitelky právo nepřijmout do MŠ děti s nachlazením, či jiným infekčním onemocněním. / Školní řád MŠ Nová Ves/

 

Také bych Vás ráda vyzvala ke spolupráci tím, že se budete chovat zodpovědně, infekci nebudete podceňovat a šířit dál – je mnohem lepší infekční onemocnění vyležet než nákazu šířit  dál.

Dále bych Vás chtěla požádat o informování pedagogického personálu o skutečném zdravotním stavu Vašeho dítěte, jen tak se nám podaří mít ve školce co nejdříve zase zdravé prostředí.

 

Všem Vám děkuji za spolupráci a respektování těchto opatření, která jsou v zájmu nás všech.

 

Martina Srncová

 

 

 

,

TŘÍDNÍ SCHŮZKA 11.9.2018 – zápis

 1. Počet dětí v MŠ pro šk. r. 2018/2019 – 28. Přijata 1 dívenka s autismem, probíhá spolupráce s rodinou, PPP Mělník.
 2. Personální obsazení MŠ pro šk. r. 2018/2019: 2 učitelky / Srncová, Veverková/, kuchařka / Němečková/, vedoucí ŠJ Terynková/, školnice /Čápová/. Péči o zahradu a budovy školy zajišťuje obec – technický personál pod vedením p. Richtra. Spolupráce byla v minulém školním roce velmi dobrá. Pedagogický zástup v případě nutnosti zajistí p.uč. Veselá Libuše.
 3. Údržba během prázdnin: kácení a prořez stromů, oprava střechy, úklid a malování kůlen, malování jídelny, kuchyně, ložnice dětí, šatna, wc a koupelna. Výměna 2 toalet u dětí. Úklid půdních prostor.
 4. Seznámení se změnami v Provozním řádě  MŠ, platnost od 1.9.2018. Zákonný zástupce má povinnost se s ním seznámit a podepsat.
 5. Seznámení se změnami ve Školním řádě MŠ, platnost od 1.9.2018. Zákonný zástupcemá povinnost se s ním seznámit a podepsat.
 6. Vybavení dětí do školky: holínky, pláštěnka, náhradní oblečení a oblečení na zahradu.
 7. Vhodná obuv pro pobyt venku, tak aby dítě zvládlo i delší procházku v přírodě.
 8. Stravovací návyky, které děti ve školce učíme: hygiena, požádání a poděkování za jídlo, používání příboru, úklid svého nádobí po jídle, sebeobsluha při jídle. Jídlo je čas, který třída nebo rodina tráví společně, je dobré k tomu děti vést.
 9.  Důležité jsou také mezilidské vztahy, k jejich rozvoji a upevnění přispívají drobné věci: podání ruky, pozdrav, oční kontakt atd. Snažíme se i tyto zvyky přenést do našeho každodenního společného života.
 10. Děti přicházejí do mateřské školy čisté, upravené a v čistém, pohodlném oblečení.
 11. Dítě musí přijít do mateřské školy bez viditelných známek onemocnění. Učitelka má možnost v případě onemocnění dítěte požádat zákonného zástupce o návštěvu pediatra nebo požádat, aby dítě do uzdravení nenavštěvovalo mateřskou školu.
 12. Nové telefonní číslo: 602 468 884. Lze využít pro omluvy formou sms zprávy /i mimo provozní dobu/.
 13. Budeme s dětmi zase vyrážet na vycházky i výlety do okolí, je dobré i doma trénovat chůzi na delší vzdálenosti a pravidla bezpečnosti.
 14. V letošním školním roce se budeme účastnit kulturních akcí obcea některé budou  probíhat přímo ve školce.
 15. FOND RODIČŮ: ODHLASOVÁNO 500 KČ na pololetí.
 16. Případný zůstatek lze využít k nákupu hraček, pomůcek, knih pro děti, které zůstanou k využití v mš. Odhlasováno: pro všichni přítomní / viz. prezenční listina/.
 17. Pokračuje čtení ve školce, kdo má zájem přihlásí se u učitelek.
 18. DEN HRAČEK – děti si mohou přinést do školky svoji oblíbenou hračku. DEN RODIČŮ – rodiče mohou strávit ve školce den se svým dítětem. Termín a podmínky budou vždy oznámeny na nástěnce ve školce a na webových stránkách školky.
 19. Kroužek angličtiny: přihlášky budou k dispozici v šatně dětí. Výuka bude probíhat v prostorách mš, od 16 h. Kroužek bude fungovat pokud se přihlásí alespoň 8 dětí.
 20. Informace o novém způsobu platby stravného a nově přidělených variabilních symbolech. Paní Terynková také informovala o novinkách ve stravování, dodávání potravin, jídelníčku. Rodiče byli vyzváni ke spolupráci např. tipy na nové dodavatele, recepty. Mohou k tomu využít adresu jidelna@msnovaves.cz.
 21. Poděkování za spolupráci v minulém školním roce a za štědré sponzorské dary. Budeme rádi, když i nadále rodiče přispějí svým sponzorstvím k rozvoji školky a dětem tak můžeme nabídnout různorodé aktivity. Děkujeme!
 22. Oslavy narozenin dětí: je prima, že už v loňském roce rodiče připravili ovoce, domácí sušenky, tvoření, malé dárečky a nebylo to jen o bonbonech. Fantazii se meze nekladou / téměř/, děkujeme. Nebudete – li si jisti, poraďte se s učitelkami.
 23. Rodiče byli informováni o termínech svátků a prázdnin ve šk.r. 2018/2019. Podrobné informace jsou v záložce ORGANIZACE – složka ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019.
 24. Upozornění na snížení rychlosti vozidla v blízkosti mš, také na přísný zákaz kouření v prostorách mš i na pozemku mš.
 25. Rodiče byli požádání o spolupráci  na akcích školky, školních výletech. Také o výpomoc na drobných opravách např. koloběžky, držák na papír.
 26. Rodiče byli vyzváni ke sledování informací, které mš zveřejňuje. Jsou vždy na nástěnce ve školce a na webových stránkách školy.

           Přeju nám všem příjemný společný školní rok.

           Martina Srncová