Roup dětský

Vážení rodiče,

 

upozorňujeme Vás, že se v naší mateřské škole vyskytlo střevní onemocnění – roup dětský. Vzhledem k tomu, že jde v tomto školním roce o  opakovaný výskyt, věnujte opravdu zvýšenou pozornost  prevenci a sledování příznaků onemocnění.

Příznaky:

Objevuje se nepříjemný pocit svěděnípálení uvnitř a kolem konečníku. Dítě se škrábe a na konečcích prstů mohou ulpět oplozená vajíčka. Neumyté ruce mohou být zdrojem opětné nákazy -autoinfekce.

Onemocnění se může projevit zvýšenou únavou, neklidem, bolestí břicha, průjmem, podrážděností. Ve stolici se začínají objevovat nejen oplozená vajíčka, ale i dospělí jedinci.

 

Je třeba dodržovat zvýšená hygienická opatření: mytí rukou po toaletěpřed jídlem, důkladné mytí celého těla, především pak konečníku a stříhání nehtů na krátko.

 

 Co dělat :

  *Pyžamo ze školky i spodní prádlo vyperte na co nejvyšší teplotu.

  *Ostříhejte dětem nehty.

  * Sledujte své dítě zda nevykazuje příznaky onemocnění.

 

Pokud  se onemocnění objeví u Vašeho dítěte, kontaktujte svého pediatra a neprodleně informujte pedagogický personál mateřské školy.

 Velmi děkujeme za spolupráci, ta je v této situaci opravdu důležitá!

 

 

Třídní schůzka 14.1.2020 – zápis

TŘÍDNÍ SCHŮZKA  14.1.2020 ZÁPIS

 

 1. Zvýšení zálohy stravného od 1.2.2020 na částku 810,-. Přeplatky budou vraceny na účty do konce ledna 2020.
 2. Hygienické potřeby na II. pololetí: zubní kartáček, zubní pasta, toaletní papír 4 ks, 2 krabice papírových kapesníků.
 3. Provoz během letních prázdnin bude v naší mš do 14.7.2020. Pro posledních 14 dnů v srpnu je pro nejnutnější situace možno využít MŠ Ledčice. Zájem zapište na přiložený arch.
 4. Škola v přírodě je v jednání, vše bude upřesněno do konce února. Zájem je třeba nahlásit. Místo konání: Penzion Konrádov na Kokořínsku.
 5. Konzultace s rodiči budou probíhat během ledna a února, je třeba si domluvit s p. učitelkami termín.
 6. Potvrzení o uhrazeném školném – zájem zapsat do prezenční listiny nebo nahlásit.
 7. Pokud se u dítěte objevují nějaké anomálie v řeči nebo v celkovém vývoji je třeba včas kontaktovat logopeda nebo pedagogickou poradnu.
 8. Je třeba pravidelně sledovat informace, které mš zveřejňuje. Jsou vždy na nástěnce ve školce a na webových stránkách školy.
 9. Oblečení na vycházky je třeba volit dle aktuálního počasí. Je dobré, aby děti měly ve skříňce teplejší mikinu a rukavice.
 10. Dítě musí přijít do mateřské školy bez viditelných známek onemocnění. Učitelka má možnost v případě onemocnění dítěte požádat zákonného zástupce o návštěvu pediatra nebo vyžadovat, aby dítě do uzdravení nenavštěvovalo mateřskou školu. Na nástěnce budou zveřejněny konkrétní pokyny pediatra ohledně běžných dětských onemocnění.
 11. Je třeba vždy hlásit výskyt vší, roupu dětského, průjmu, zvracení, viz. školní řád.
 12. Stále je dobré i doma trénovat chůzi na delší vzdálenosti a pravidla bezpečnosti, čekají nás výlety a vycházky.
 13. Kulturní akce II. pololetí: všechny jsou vždy zveřejněny na webových stránkách školy v části KALENDÁŘ.  6.2. – Divadlo PUK ve školce, 13.2. – návštěva ZŠ Ledčice, 22.2. – Masopust, 3.3. – Amálčiny pohádky FOK Praha, 21.3. – Vítání jara, 12.6. – spaní předškoláků ve školce, 19.6. – zahradní slavnost „ Hurá na prázdniny“.  
 14. U dalších akcí zatím není pevný termín, vše bude upřesněno po stanovení termínu ŠVP. Jedná se o celodenní výlet, návštěvu Letiště Kbely, výlety do okolí, besídku pro maminky.                                                                                                                            
 15. FOND RODIČŮ: ODHLASOVÁNO všemi hlasy 500 KČ na II. pololetí, uhradit je třeba do konce února 2020.
 16. Je možné domluvit přednášku oční lékařky, zájemci se přihlásí na přiložené listině.
 17. Stále můžete přijít číst do školky, přihlaste se.
 18. DEN HRAČEK – děti si mohou přinést do školky svoji oblíbenou hračku. Jinak nosí děti pouze plyšáky, panenky, knihy.

 

Zapsala: Martina Srncová

PLATBY ŠKOLNÉ A FOND RODIČŮ

Žádám rodiče, o kontrolu platby školného u svého dítěte. Do konce září mělo být zaplaceno 2 x 435,-. Kdo tyto platby doposud neuhradil, pošlete je, prosím,  neprodleně. 

Do 25.10. je třeba uhradit další školné tzn. 435,-.

Dále připomínám platbu FONDU RODIČŮ 500,-, úhrada by měla proběhnout nejpozději do konce října 2019 na stejné číslo účtu jako platíte školné.

Děkuji.

Martina Srncová

Třídní schůzka zápis

        Zápis z třídní schůzky konané dne 17.9.2019

 1. Počet dětí v MŠ pro šk. r. 2019/2020 – 28. V MŠ je jedno dítě s IVP, u dalších 2 dětí čekáme na vyjádření PPP – možnost AP.
 2. Personální obsazení MŠ pro šk. r. 2019/2020: 2 učitelky / Srncová, Veverková/, kuchařka / Němečková/, vedoucí ŠJ /Terynková/, školnice /Čápová/, AP /Iveta Nebeská/. Péči o zahradu a budovy školy zajišťuje obec – technický personál pod vedením p. Richtra. Spolupráce byla v minulém školním roce velmi dobrá. Pedagogický zástup v případě nutnosti zajistí p.uč.Veselá Libuše.
 3. Údržba během prázdnin: údržba kůlen, úklid půdy a sklepa, malování jídelny, kuchyně, šatna dětí, druhá herna, výměna podlahové krytiny, údržba podlahy ve velké herně, oprava židliček. Instalace nové vzduchotechniky v kuchyni.
 4. Seznámení se změnami v Provozním řádě  MŠ, platnost od 17.9.2019. Zákonný zástupce má povinnost se s ním seznámit a podepsat.
 5. Seznámení se změnami ve Školním řádě MŠ, platnost od 1.9.2019. Zákonný zástupce má povinnost se s ním seznámit a podepsat.
 6. Vybavení dětí do školky: holínky, pláštěnka, náhradní oblečení a oblečení na zahradu. Vše je dobré označit.
 7. Vhodná obuv pro pobyt venku, tak aby dítě zvládlo i delší procházku v přírodě. Mít na paměti, že podzimní počasí je chladné, často je rosa celé dopoledne tzn. volit dobrou nepromokavou obuv.
 8. Stravovací návyky, které děti ve školce učíme: hygiena, požádání a poděkování za jídlo, používání příboru, úklid svého nádobí po jídle, sebeobsluha při jídle. Jídlo je čas, který třída nebo rodina tráví společně, je dobré k tomu děti vést. Také poznávání nových jídel, děti potřebují nové jídlo ochutnat víckrát, nevzdávat to hned při prvním odmítnutí.
 9. Školku tvoří především lidé a jejich vzájemné vztahy. Učíme se podání ruky, pozdrav, oční kontakt, omluvit se a být tolerantní k lidem okolo.
 10. Děti přicházejí do mateřské školy čisté, upravené a v čistém, pohodlném oblečení.
 11. Dítě musí přijít do mateřské školy bez viditelných známek onemocnění. Učitelka má možnost v případě onemocnění dítěte požádat zákonného zástupce o návštěvu pediatra nebo vyžadovat, aby dítě do uzdravení nenavštěvovalo mateřskou školu.
 12. Pokud má dítě alergii, která vyžaduje omezení nebo změny jídelníčku je třeba dodat do školky potvrzení o této alergii od lékaře.
 13. Budeme s dětmi zase vyrážet na vycházky i výlety do okolí, je dobré i doma trénovat chůzi na delší vzdálenosti a pravidla bezpečnosti.
 14. V letošním školním roce se budeme účastnit kulturních akcí obce a některé budou  probíhat přímo ve školce stejně jako v loňském školním roce. Je fajn, když se děti těchto akcí zúčastňují. Vytváří si tak společné zážitky, upevňuje se jejich vztah k místu, kde žijí a poznávají tradice a zvyky.
 15. FOND RODIČŮ: ODHLASOVÁNO všemi hlasy 500 KČna I. pololetí.
 16. Případný zůstatek lze využít k nákupu hraček, pomůcek, knih pro děti, které zůstanou k využití v mš. Odhlasováno: pro všichni přítomní / viz. prezenční listina/.
 17. Pokračuje čtení ve školce, kdo má zájem přihlásí se u učitelek.
 18. DEN HRAČEK – děti si mohou přinést do školky svoji oblíbenou hračku. Jinak nosí děti pouze plyšáky, panenky.
 19. Kroužek angličtiny: týká se pouze dětí, které chodí druhý a třetí rok. Cena je 1200,- za pololetí, děti budou pracovat 60 minut, pracovní materiály dodá lektorka Markéta Witton. Pondělí 14.45 – 15.45 v prostorách školky.
 20. Kroužek výtvarky s paní Anastázií Kašákovou. Vždy ve středu od 15.30 do 16.15. Kroužek je zdarma, rodiče pouze dodají výtvarný materiál.
 21. Velké poděkování za spolupráci v minulém školním roce a za štědré sponzorské dary. Budeme rádi, když i nadále rodiče přispějí svým sponzorstvím k rozvoji školky, dětem tak můžeme nabídnout různorodé aktivity. Děkujeme!
 22. Oslavy narozenin dětí: nejvhodnější je ovoce čerstvé nebo sušené, sušenky. Na základě doporučení KHS nejsou vhodné domácí produkty, je problematické jejich podávání a případné nakládání se zbytky. I u balíčků je nejlépe volit jeden stejný dárek pro všechny, je složité sledovat kdo dárek nedostal. Proto je nejlepší to co děti společně sní, vypijí ve školce. Oslavenec bude mít svoji značku u velkého dortu na nástěnce.
 23. Rodiče byli informováni o termínech svátků a prázdnin ve šk.r. 2019/2020. Podrobné informace jsou v záložce ORGANIZACE – složka ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020. 28.10. – pondělí zavřeno, 23.12, 27.12.,28.12.,30.12.,31.12.,1.1.2020 zavřeno. 3.a 4.1.2020 bude upřesněno.
 24. Upozornění na snížení rychlosti vozidla v blízkosti mš, také na přísný zákaz kouření v prostorách mš i na pozemku mš.
 25. Rodiče byli požádání o respektování pravidel na školním hřišti i v době když si přišli pro děti nebo na akcích pořádaných v prostorách školky.
 26. Rodiče byli vyzváni ke sledování informací, které mš zveřejňuje. Jsou vždy na nástěnce ve školce a na webových stránkách školy.
 27. Je třeba hlásit změny v kontaktních údajích.
 28. Všichni rodiče podepsali na přihláškách souhlas s oznamováním infekčního onemocnění u svého dítěte, je třeba to dodržovat. Sníží se tím výskyt těchto onemocnění ve školce.
 29. Registrace na stránkách školky: je třeba vyplnit jméno, aby bylo jasné o koho jde. Jinak není možné registraci povolit.
 30. PPP: velmi dlouhé časy pro vyšetření. Pokud budou rodiče požadovat vyšetření dítěte, je třeba zadat žádost do systému už teď.
 31. Projekt Zdravá pětka a Cvičení se zvířátky: informace o realizaci ve školce.
 32. Výzva: papír na kopírování omalovánek a volnou kresbu.
 33. Akce na I. pololetí budou vloženy do kalendáře na stránkách školky, je třeba je sledovat.
 34. Fotografování: proběhne 8.listopadu 2019 dopoledne. Vhodné slavnostní oblečení.
 35. Předplavecký výcvik: jednáme.
 36. Informace na webových stránkách školky o zpracování e – mailových kontaktů.
 37. ŠVP – objekt, provoz v mš v době odjezdu – zatím řešíme, rodiče budou informováni
 38. Školné: platby s variabilním symbolem dítěte, září a říjen zaplatit do 25.9.2019, předškoláci školné neplatí!
 39. Divadlo: společenská událost, vždycky se vhodně oblékáme a učíme se chovat
 40. Pyžama si budou děti přinášet a odnášet v látkovém pytlíku označeném značkou dítěte.
 41. Informace o stravování ve školce podala vedoucí školní jídelny p.Terynková. Na nástěnce bude zveřejněno nutriční doporučení. Dále byli rodiče seznámeni s tím, že od 1/2020 by mohlo dojít ke zvýšení ceny stravného.