Uzavření MŠ

Vážení rodiče,

mateřská škola bude ve čtvrtek 29. 10. a v pátek 30.10.2020 uzavřena. Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě vysoké nemocnosti dětí a nepříznivé epidemiologické situace vzhledem k onemocnění covid – 19.

Obec Nová Ves, zřizovatel mateřské školy toto rozhodnutí schválil.

Předpokládané otevření mateřské školy je opět v pondělí 2.11.2020.

Martina Srncová

Informace o opatřeních k onemocnění covid – 19

Vážení rodiče,

vzhledem k vývoji epidemiologické situace Vás chceme požádat o spolupráci, která by měla vést ke snížení rizika nákazy ve školce. Jejich dodržováním můžeme snížit také případné riziko uzavření mateřské školy.

 

* do prostor školky  /venkovních i vnitřních/

   vstupujte vždy se zakrytím úst a nosu ochrannými prostředky

   a bez příznaků respiračního onemocnění

* při vstupu do budovy dezinfikujte ruce sobě i svým dětem

* v prostorách šatny se zdržujte co nejkratší dobu a v počtu maximálně 2 dospělé osoby

* dítě vždy doprovází pouze jeden rodič

* pečlivě sledujte zdravotní stav svého dítěte,

   do školky přivádějte dítě pouze zcela zdravé

* jakékoliv příznaky infekčního onemocnění nám prosím sdělte a své dítě nechejte doma do úplného uzdravení

 

 

Děkujeme Vám, že respektujete všechna opatření. Jen tak se nám podaří nastalou situaci zvládnout bez výraznějších omezení.

Pevné zdraví Vám i Vašim dětem.

Martina Srncová

 

Vánoční fotografování

Vánoční fotografování proběhne ve školce 16. listopadu 2020 od 8 hodin.

Sada fotografií: 1x foto postava 13×20 cm

                             3x foto postava 10×15 cm

                             1x foto portrét 13×20 cm

                             3x foto portrét 10×15 cm

Cena za celou sadu je 350Kč.

Zájem/nezájem o fotografování nám prosím sdělte.

Děkuji.

Schůzka s rodiči předškoláků – zápis

PŘEDŠKOLÁCI – SCHŮZKA S RODIČI 8.9.2020

 

 1. Pracovní sešit- rodiče zaplatí cenu dle objednávky do max. 150kč. Děti v nich budou pracovat ve školce a také i je budou brát na víkend domů s úkolem.
 2. Omluvný list dítěte: každou nepřítomnost dítěte je třeba zapsat do OL. MŠ sleduje počet nepřítomností, v případě vysoké nepřítomnosti dítěte je možné žádat doložení nepřítomnosti např. potvrzení od lékaře, logopeda atd.
 3. Na co se zaměřit:

– správné sezení u práce, u jídla

– správný úchop tužky, příboru

– samostatnost při sebeobsluze, řešení potíží, vyjádření potřeb

– pozdrav, poděkování, požádání

– zapínání knoflíků, zavazování tkaniček

 1. PPP – včas požádat o přešetření kvůli OŠD
 2. Logopedie – pokud je třeba okamžitě začít docházet
 3. Akce ve školce pouze pro předškoláky – koncert, plavání
 4. V případě uzavření MŠ jsou rodiče předškoláků povinni sledovat a s dětmi plnit předškolní přípravu on – line formou.

 

Třídní schůzka – zápis

TŘÍDNÍ SCHŮZKA  8.9.2020  –  ZÁPIS

 

 1. Počet dětí v MŠ pro školní rok 2020/2021 je 28, z toho 10 předškoláků a 2 děti s AP a IVP.
 2. Personální obsazení: Srncová, Veverková – učitelky, Terynková vedoucí ŠJ, Němečková – kuchařka, Čápová – školnice, Nebeská – AP.
 3. Pro tento školní rok zatím nemáme pedagogický zástup. Pokud by někdo věděl o paní učitelce v důchodu nebo třeba na MD pro občasný zástup, předejte kontakt ve školce.
 4. Údržba během prázdnin – malování, kompost, opravy. Je n základní práce z důvodu šetření financí pro příští rok, velké množství práce na údržbě a zahradě se podařilo udělat během uzavření od 3/2020 do 5/2020 – covid 19.
 5. Seznámení se změnami ve Školním řádě, platnost od 1.9.2020. Zákonný zástupce má povinnost se s ním seznámit a podepsat.
 6. Seznámení se změnami v Provozním řádě, platnost od 1.9.2020. Zákonný zástupce má povinnost se s ním seznámit a podepsat.
 7. Vybavení do školky: holínky, pláštěnka, náhradní oblečení a oblečení na zahradu. Vše je nutné viditelně označit značkou dítěte. Dále rouška, označená a uložená v označeném uzavíratelném sáčku.
 8. Pokud se u dítěte objevují nějaké anomálie v řeči nebo v celkovém vývoji je třeba včas kontaktovat logopeda nebo pedagogickou poradnu.
 9. Rodiče byli vyzváni ke sledování informací, které MŠ zveřejňuje. Jsou vždy na nástěnce ve školce a na webových stránkách školy.
 10. V přihlášce všichni zák. zástupci podepsali, že budou školku informovat o infekčních onemocněních svého dítěte. Je proto nutné toto realizovat. Jde o virózy, pedikulózu, roup dětský, průjmová onemocnění, zvracení atd. Viz Školní řád.
 11. Dítě musí přijít do mateřské školy bez viditelných známek onemocnění. Učitelka má povinnost v případě onemocnění dítěte požádat zákonného zástupce o návštěvu pediatra nebo vyžadovat, aby dítě do uzdravení nenavštěvovalo mateřskou školu. Na nástěnce jsou zveřejněny konkrétní pokyny pediatra ohledně běžných dětských onemocnění. Všechna tato nařízení platí i za současné situace vzhledem k onemocnění covid-19. Na jejich dodržování musíme trvat a budeme vyžadovat  jejich respektování. Jde o ochranu dětí, personálu a také o to, aby MŠ nebylo nutno zavírat ani omezovat její provoz.
 12. Výpadek stránek MŠ – chybí některé kapitoly a informace. Se změnami registrací došlo k chybě, během 1 – 2 týdnů bude vše v pořádku.
 13. Vhodná obuv pro pobyt venku, tak aby dítě zvládlo i delší procházku v přírodě. Vzhledem k podzimnímu počasí, ranní mlze a častějšímu dešti je důležité, aby obuv byla nepromokavá.
 14. Je velmi dobré i doma trénovat chůzi na delší vzdálenosti a pravidla bezpečnosti, čekají nás výlety a vycházky.
 15. Od 1.9.2020 je v platnosti nová směrnice týkající se školního stravování. Je vyvěšena na nástěnce a bude i na stránkách školky.
 16. Od 1.9.2020 je v platnosti nová směrnice týkající se školného. Je vyvěšena na nástěnce a bude i na stránkách školky.
 17. FOND RODIČŮ: ODHLASOVÁNO všemi hlasy 500 KČ na I. pololetí. Uhradit je třeba do konce října 2020. Případný zůstatek lze využít k nákupu hraček, pomůcek, knih,  které zůstanou k využití v MŠ. Odhlasováno všemi hlasy. / prezenční listina /
 18. Pokud rodiče znají termíny nepřítomnosti svého dítěte ve školce je dobré je ve školce sdělit co nejdříve – lékař, dovolená, logopedie atd.
 19. Hygienické potřeby: zubní pasta, kartáček, toaletní papír, kapesníky v krabici. Holky: mikrotenové sáčky rozměr A4 nejméně, kluci: vlhčené ubrousky. Děkujeme.
 20. DEN HRAČEK – vzhledem k momentální epidemiologické situaci nebudeme zatím pořádat. Děti by měly nosit stále jednoho stejného plyšáka nebo mít jednoho ve školce trvale.
 21. Předplavecký výcvik by měl být zahájen v 2/2021, vše bude včas upřesněno. Týká se pouze předškoláků a prostředních dětí.
 22. Pyžama si děti budou přinášet i odnášet ve svém látkovém pytlíku každý týden bez ohledu na to kolikrát ve školce spaly.
 23. Stravovací návyky, které děti ve školce učíme: hygiena, požádání a poděkování za jídlo, používání příboru, úklid svého nádobí po jídle, sebeobsluha při jídle. Poznávání nových jídel, pozitivní a zdravý vztah k jídlu a stravování.
 24. Dále se učíme pozdravit, navázat při komunikaci oční kontakt, umět se omluvit, požádat o něco a poděkovat. Být tolerantní a všímavý ke svému okolí.
 25. Pokud má dítě alergii, potravinovou nesnášenlivost nebo jiné onemocnění, které vyžaduje speciální přístup je třeba toto ve školce oznámit a také doložit potvrzením od ošetřujícího lékaře. Viz směrnice o školním stravování.
 26. Účast na kulturních akcích vždy vyhodnotíme na základě aktuální epidemiologické situace, žádné akce s účastí širší veřejnosti se nebudou ve školce konat.
 27. Kroužky – angličtina, se bude konat nejspíš až v druhé polovině 1. pololetí nebo až ve 2. pololetí.
 28. Všem moc děkujeme za podporu, finanční dary, spolupráci na akcích ve školce, dárky pro děti, sponzorské dary. Rozšiřuje to naše možnosti. Děkujeme!
 29. Oslavy narozenin dětí: oslavenec má svoji značku u dortu na nástěnce. Nejvhodnější je ovoce čerstvé nebo sušené, sušenky. Na základě doporučení KHS nejsou vhodné domácí výrobky. Není třeba dávat dětem balíčky, daleko nejlepší je společná oslava ve školce.
 30. Termíny svátků a prázdnin tzn. uzavření MŠ ve školním roce 2020/2021.

*28.9. státní svátek – zavřeno

*28.10. státní svátek – zavřeno

*17.11. státní svátek – zavřeno

*23.12. provoz bude upřesněn

*24. 12.2020 – 3.1.2021 vánoční prázdniny – zavřeno

*4.1.2021 otevřeno po vánočních prázdninách

*2.4. Velký pátek – svátek – zavřeno

*5.4. Pondělí velikonoční – zavřeno

* 1.7. zahájení letních prázdnin, provoz bude upřesněn

 1. Přísný zákaz kouření ve vnitřních i vnějších prostorách mateřské školy.
 2. Je nutné sledovat informace na nástěnkách a webových stránkách školy.
 3. Je třeba hlásit změny v kontaktních údajích viz Školní řád MŠ.
 4. Registrace pro webové stránky MŠ: je třeba uvést jasně jméno, jinak nelze registraci povolit.
 5. PPP – velmi dlouhé časy pro vyšetření. Žádost do systému je třeba dát co nejdříve.
 6. Projekt Zdravá pětka, Cvičení se zvířátky, Ecohraní.
 7. Akce, které se budou ve školce konat budeme dávat do kalendáře na webových stránkách. Budeme o jejich konání vždy rozhodovat se zřetelem na epid. situaci a co nejmenší ohrožení omezení provozu.
 8. Fotografování: bude domluveno a termín zveřejněn.
 9. Školné: platby s variabilním symbolem dítěte za září a říjen je třeba zaplatit do 25.9.2020. FR je třeba zaplatit do konce října 2020.
 10. Divadlo: vhodně se oblékáme a učíme se společensky chovat.
 11. ŠVP: objekt z loňského roku ověříme, ostatní rozhodneme na jaře.

 

Zapsala: Martina Srncová

TŘÍDNÍ SCHŮZKA

Třídní schůzka se bude konat v úterý 8. září 2020 od 16 hodin.

 

Probereme všechny náležitosti týkající se organizace a průběhu školního roku, Vaše účast je proto velmi důležitá.

Po skončení společné třídní schůzky proběhne ještě krátké setkání s rodiči předškoláků.

 

Děkujeme.

Zahájení školního roku

Vážení rodiče,

školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020. Školka bude otevřena v běžném režimu od 6,30 do 16,00 hodin. 

Co vzít dítěti do školky:

 • pláštěnka
 • holínky
 • přezůvky s pevnou patou / ne pantofle ani crocs /
 • náhradní spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláky nebo legíny
 • kalhoty na venkovní pobyt
 • rouška uložená v uzavřeném sáčku opatřená značkou dítěte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    VŠECHNY VĚCI OZNAČTE ZNAČKOU DÍTĚTE!!                                                                                                                                                       Děti si mohou vzít i svého oblíbeného plyšáka.Vzhledem k současným epidemiologickým opatřením vás žádáme, abyste vybrali se svým dítětem jednoho plyšáka a toho bude vaše dítě nosit pořád.

  NEDÁVEJTE, PROSÍM, DĚTEM ŽÁDNÉ JINÉ HRAČKY, DROBNOSTI, SLADKOSTI, ŠPERKY.       

 • Ve  všech prostorách  mateřské školy včetně zahrady je povinnost mít nasazenou roušku. Při vstupu do budovy je nezbytné použít dezinfekci rukou, ruce si dezinfikují i děti.

  Dětem bude každé ráno před vstupem do třídy přeměřena tělesná teplota.

  Do školky chodí pouze zcela zdravé děti. Pokud Vaše dítě vykazuje známky infekčního onemocnění je zcela nezbytné, aby zůstalo doma do vymizení příznaků.  Pokud se objeví příznaky během dne, bude dítě umístěno do izolace a bude ihned informován zákonný zástupce dítěte. Dále bude postupováno dle pokynů místně příslušné krajské hygienické stanice.

   

 • Třídní schůzka bude 8. září 2020 v 16 hodin. Vaše účast je velmi důležitá, budete seznámeni s organizačními, provozními i epidemiologickými opatřeními podrobně. 
 • V prvním týdnu nově nastupující děti přicházejí od 8,00 do 8,30 hodin. Děkujeme.     
 • Pokud víte, že Vaše dítě 1.9.2020 nenastoupí do školky, dejte nám prosím vědět na telefon 602 468 884.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     V úterý se těšíme na děti. S pozdravem za kolektiv MŠ Martina Srncová.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Platby školné, stravné

Vážení rodiče,

připomínám, že platba stravného se platí měsíc předem. Vzhledem k tomu, že zůstatek účtu školní jídelny je minimální a potřebujeme nakoupit potraviny na nový školní rok, prosím o úhradu stravného na měsíc září již teď v srpnu 2020. Částka je 810,-.

Nezapomeňte k platbě přidat i variabilní symbol dítěte.

Děkuji Dita Terynková

vedoucí školní jídelny

 

PLATBA ŠKOLNÉ

 

Pro tento školní rok je školné 550,-. Platbu prosím posílejte na č.ú. 0466123379/0800 a vždy uveďte variabilní symbol dítěte.

Předškoláci školné neplatí!

Koncem týdne budou zveřejněny důležité informace týkající se zahájení nového školního roku, který bude zahájen v úterý 1.9.2020.

Martina Srncová