Stravné – platba

Vážení rodiče,

stravné od 1.9.2019 se platí stále  zálohově měsíc dopředu (tj. v září na říjen atd.). Záloha je po celý rok stejná. Proto si můžete zadat trvalý příkaz a to od srpna do května. Prosím o první úhradu v měsíci srpnu nejpozději do 8.9. 2019 a na říjen do 25.9.2019. Každý další měsíc potom do 25. v měsíci.

Číslo účtu (30015-466123379/0800) zůstává stejné jako v loňském roce. Variabilní symboly dětem, které již školku navštěvovaly, zůstávají stejné. Pro nové děti najdete variabilní symbol v tabulce pod textem. (tabulku doplním do 27.8.2019) Variabilní symbol je důležitá součást platby. Bez něho vám peníze nemohou být připsány na účet dítěte.

Vyúčtování stravného a vrácení případného přeplatku bude probíhat vždy k 31.12. a 30.6.

VARIABILNÍ SYMBOL JE STEJNÝ PRO PLATBU STRAVNÉHO I ŠKOLNÉHO!!!

 

Zápis – výsledky

Mateřská škola Nová Ves, Nová Ves 70, 277 52 příspěvková organizace

 

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

dle stanovených kritérií

Ředitelka mateřské školy Nová Ves rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje / nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Nová Ves od 1. 9. 2019.

Počet přijatých přihlášek: 10

Počet volných míst: 7

 

 

 1. PMŠ  1/2019          přijat/a
 2. PMŠ  2/2019          přijat/a
 3. PMŠ  3/2019          přijat/a
 4. PMŠ  4/2019          nepřijat/a
 5. PMŠ  5/2019          nepřijat/a 
 6. PMŠ  6/2019          přijat/a
 7. PMŠ  7/2019          nepřijat/a
 8. PMŠ   8/2019         přijat/a
 9. PMŠ   9/2019         přijat/a
 10. PMŠ   10/2019       přijat/a

 

Převzetí rozhodnutí u ředitele školy v týdnu od 3.6.2019 do 7.6.2019 / mimo 4.6.2019/

nebo po telefonické domluvě. Kontakt na webových stránkách MŠ.

 

 

 

V Nové Vsi  20.5.2019

Zveřejněno:    20.5.2019

 

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠK.R. 2019/2020

Ve středu 24.dubna 2019 Vás zveme do naší mateřské školy na Den otevřených dveří.

 Rádi Vás celou školkou a jejím chodem provedeme. V tento den si bude také možné vyzvednout  Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Otevřeno pro Vás budeme mít: od 10:00 do 11:30 a od 14:30 do 16 hodin.

 

                                                                                        ZÁPIS

dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Nová Ves pro školní rok 2019/2020 se bude konat v pondělí

                                                                                   6. května 2019 od 10:00 do 16:00 hodin

S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte. 

Těšíme se na děti i na Vás.

 

Martina Srncová, pověřená řízením mš

 

Třídní schůzka 12.2.2019 – zápis

ZÁPIS Z TŘÍDNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE 12.2.2019

 

 1. Přivítání, poděkování za spolupráci v I. pololetí a bohaté sponzorské dary věcné i finanční. Velmi si této štědrosti rodičů vážíme.
 2. Je třeba hlásit ve školce změny v kontaktních telefonních číslech, adrese.
 3. Školní jídelna:

 – přeplatky už byly poslány na účty rodičů, jakékoliv nejasnosti je třeba řešit přímo s paní Terynkovou

– dobroty pro děti na oslavy je třeba připravit na počet dětí, jakékoliv přebytky nelze ve školce skladovat

– nepřítomnost dítěte, kterou rodiče předem plánují, hlásit co nejdříve

– děti si do školky nepřinášejí žádné jídlo. Ani snídani ani žádné jiné dobroty. Ve školce dostávají pouze jídlo připravené v naší kuchyni případně pohoštění v rámci oslav.

 1.  PROVOZ BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN!!!

    Mateřská škola bude mít otevřeno do pátku 12. července 2019.

    Školní rok bude zahájen v pondělí 2. září 2019.

Z důvodu rekonstrukce nebude MŠ Ledčice během prázdnin v provozu.

 1. Fond rodičů na II. pololetí: 500,-. O úhradu prosíme do 28.2.2019.
 2.  Logopedie: je velmi důležitá včasná spolupráce s logopedem. Rodiče se mohou poradit ve školce, případně se objednat ke konzultaci na logopedii. Na nástěnce v MŠ a na webových stránkách MŠ jsou zveřejněny všeobecné informace o logopedii u dětí.

   NEODKLÁDEJTE NÁVŠTĚVU LOGOPEDA, NÁPRAVA ŘEČI JE VELMI DŮLEŽITÁ PRO DALŠÍ VŠESTRANNÝ ROZVOJ VAŠEHO DÍTĚTE. 

 1. Stále je důležité připravit dětem do skříňky náhradní oblečení a také oblečení, které je vhodné pro aktuální počasí.
 2. Pro zdravé prostředí ve školce je třeba dodržovat stanovená pravidla:

– dítě přichází do kolektivu jen zdravé

– o změnách zdravotního stavu/ zvracení, teplota, vyrážka aj./ je dobré a důležité ve školce informovat, zabráníme tak případnému šíření infekčního onemocnění

Děkujeme  za dobrou spolupráci v době vysoké nemocnosti ve školce!

 

 1. KALENDÁŘ AKCÍ NA II. pololetí

26.2.  v 10.00     Sváťovo dividlo  /Perníková chaloupka/

1.3.    Karneval ve školce

16.3. Vítání jara – společná akce s obcí Nová Ves ve školce

11.4.  Planetárium Praha / pojedeme vlakem, podrobnosti  včas oznámíme/

14.5.  v 10.00 Karlovarské hudební divadlo – Kralupy nad Vltavou, pouze předškoláci

15.5. Vystoupení pro maminky a malá zahradní slavnost

22.5. od 10.00 společné fotografování na zahradě MŠ

15.6. Rodinný den na hřišti Nová Ves / vystoupení dětí/

21.6. Spaní ve školce pro předškoláky

28.6. Hurá na prázdniny – den plný her, soutěží a zábavy společně s rodiči, také proběhne rozloučení s předškoláky a oslava Dne dětí

Čekají na nás 2 celodenní výlety, přesný termín upřesníme dle počasí:

– za loupežníkem Klemperou do kokořínských lesů / konec května nebo začátek června/

– za divadlem s odpoledním pobytem  v přírodě / květen nebo červen/

V plánu je také výlet na farmu do Vědomic u Roudnice nad Labem. Pojedeme vlakem, něco ujdeme pěšky a užijeme si dopoledne se zvířaty. Termín upřesníme včas, je důležité dobré počasí. / duben, květen, začátek června/.

 1. Individuální konzultace proběhnou během února a března se všemi rodiči.

 Domluvte si prosím termín co nejdříve.

 

V Nové Vsi 14.2.2019

Vypracovala: Martina Srncová

 

 

Oznámení – spála

Dnes se ve školce objevil případ onemocnění spálou.

Nejčastěji onemocní děti mezi 2. a 12. rokem, a to zejména během chladnějším měsíců roku.  Přenáší se kapénkami, zejména prostřednictvím horních cest dýchacích.

Vzhledem k situaci ve školce věnujte prosím zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu Vašich dětí, děkujeme.