Zápis pro školní rok 2024/2025

 


 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÁ VES, OKRES  MĚLNÍK

                                 PRO ŠKOLNÍ ROK  2024/2025

Zápis proběhne ve středu 2. května 2024 v době od 10,00 do 16,00.

K zápisu zákonný zástupce přinese:

–  „Přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy“ s vyjádřením lékaře ke zdravotnímu 

    stavu dítěte

–  občanský průkaz

–   rodný list dítěte

 

„Přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy je možné si vyzvednout v mateřské škole (provozní doba denně od 6,30 do 16,00)  nebo stáhnout na webových stránkách  mateřské školy. Předškolní zařízení přijímá děti, které k 31. 8. 2024 dovrší věk zpravidla tří let. Mladší dítě je možno přijmout pouze v případě volné kapacity a také pokud bude možné zajistit veškeré bezpečností a provozní podmínky dle platné legislativy.

Podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce doloží tuto povinnost potvrzením od praktického dětského lékaře.

 U zápisu se nevyžaduje přítomnost dítěte, ale je možná a vítaná. Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem (z důvodu ochrany osobních údajů), bude zveřejněn ve vývěsce mateřské školy a na webových stránkách školy do 30 dnů od konání zápisu.

Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů (§183 odst. 2 školského zákona podle novely č. 472 / 2011 Sb.).

 

Všichni zákonní zástupci, jejichž dítě nebylo přijato do MŠ, obdrží rozhodnutí o nepřijetí dítěte do 30 dnů od konání zápisu do mateřské školy.

 

 V Nové Vsi dne 5. 1. 2024

Martina Srncová
pověřená řízením MŠ

 

Kontakt:

MŠ Nová Ves 70, 277 52
tel. 315 765 037   nebo 602 468 884
mail: msnovaves@seznam.cz

 

Směrnice č. 1/2024 – Kritéria

Přihláška dítěte k zápisu do MŠ PDF ke stažení

Divadlo ve školce

Vážení 

připravte, prosím, dětem vajíčka na velikonoční tvoření do pátku 15.3.

Vajíčka musí být vyfouknutá, umytá a vyschlá. Maximálně 3 kusy. 

 

                                                        *******

Divadlo ve školce: KARNEVAL ZVÍŘAT

Kdy: středa 13. března dopoledne

Připravte, prosím dětem slavnostní oblečení.

Děkujeme.

 

Plavání – platba

Vážení rodiče,

platbu za plavecký výcvik přineste, prosím,  v pondělí 4.3. nebo v úterý 5.3. Cena kurzu je 750,- a bude vám vystaven doklad, který lze uplatnit ve zdravotní pojišťovně. Jedna náhradní hodina bude ve čtvrtek 25. dubna, druhá bude nahrazena přidáním 15 minut ke 3 lekcím.  

Děkuji za spolupráci.

Martina Srncová

Oznámení – ochrana zdraví

Vážení rodiče,

v naší mateřské škole se momentálně vyskytuje ve velmi vysoké míře infekční onemocnění dýchacího a trávícího ústrojí. V souladu s ust. § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje školní řád.

Platné právní předpisy tedy umožňují (některé přímo ukládají) mateřským školám upravit podmínky provozu školy i s ohledem na předcházení šíření infekčních onemocnění. Prosíme vás tedy, abyste děti s rýmou a kašlem do školky nevodili. Pokud má dítě horečky, průjem nebo zvrací musí být zcela bez příznakové minimálně 3 dny před nástupem do mateřské školy. Pokud tyto příznaky odhalíme, dítě budeme posílat domů k vyléčení,

v odůvodněných případech můžeme požadovat potvrzení o zdravotním stavu dítěte.

Děkujeme vám za zodpovědnost, spolupráci a všem dětem přejeme, aby byly brzy zdravé.

Za MŠ Martina Srncová

 

Zápis z třídní schůzky ze dne 18.1.2024

Zápis z třídní schůzky konané dne 18.1.2024

1.  Přivítání, prezenční listina.

2.  Provoz o letních prázdninách:

MŠ bude otevřena do 12.7.2024 v běžné provozní době od 6,30 do 16,00. Uzavřena bude od pondělí 15.7.2024 do 1.9.2024, provoz bude zahájen v pondělí 2.9.2024.

Budeme zjišťovat zda by byla možná docházka do některé z okolních mateřských škol, se kterými spolupracujeme, v době uzavření naší školy. Pokud by se toto podařilo vyjednat, budeme rodiče informovat.

Další uzavření :

29.3.2024 svátek, Velký pátek

1.4.2024 Velikonoční pondělí

1.5.2024 Svátek práce

8.5. 2024 Státní svátek (Den vítězství)

5.7.2024 Státní svátek (Den slovanských věrozvěstů)

3. Rozloučení s předškoláky, termín předběžně stanoven na pátek 31.5.2024. Bude upřesněno dle situace v ZŠ Veltrusy – zahájení rekonstrukce.

4. Předloženo vyúčtová FR za I.pololetí. Všichni přítomní souhlasili s částkou 500,-  na kulturní akce pro děti ve II.pololetí. 

Na II. pololetí bude celkem vybráno 12 500,-.

Platba proběhne na účet MŠ nejpozději do 31.3.2024 (stejný účet jako pro platbu školného) .

5. Kulturní akce na II.pololetí:

– Masopust 10.2. od 14 hodin

– Vítání jara: pátek 22.3. od 15,30 ve školce

– 13.3. divadlo ve školce „Karneval zvířat“

– 10.6. divadlo ve školce na téma “Venkov a město“

3. nebo 4.6. MDD oslava pro děti, dopolední program ve školce

– celodenní výlet, termín bude upřesněn

– v plánu jsou ještě polodenní výlety do okolí vlakem, autobusem, pěšky – termíny budou upřesněny vždy v předstihu

– připravit dětem do polic oblečení vhodné do zimního počasí, především vhodné boty, rukavice, kalhoty – NEPROMOKAVÉ!!! Je vhodné odlišit oblečení na ven a oblečení, ve kterém děti odcházejí ze školky.

Oblečení na ven je možno ve školce nechávat dlouhodobě, brát je na vyprání až když je to potřeba.

– omlouvání nepřítomnosti dětí do 7,30, tak aby mohla reagovat jídelna. Na pozdější omluvy již nelze reagovat, strava bude započítána v plné výši

Čtení ve školce: vzhledem k tomu, že to situace již dovoluje, můžeme tuto tradici zase obnovit, rodiče, prarodiče jsou ve školce vítáni

– konzultace s rodiči jsou možné během celého roku, jak je potřeba. Stačí si domluvit termín setkání

– zapomenuté oblečení v šatně probírat průběžně, pokud něco hledáte, tak nám to sdělte. Paní školnice při úklidu může projít police

– stále je důležité podepisovat dětem oblečení, zabráníme tak záměnám a ztrátám

plavecký výcvik bude zahájen 6.2.2024, další termíny: 20.,27.2, 5., 12.,19.,26.3., 2.,9.,16.5.2024, týkat se bude pouze předškoláků, cena za plavecký výcvik je 750,-. Vyúčtování dopravy až po skončení, předpokládaná cena dopravy je kolem 22 000,-. Část bude uhrazena z finančních zdrojů MŠ, část uhradí rodiče.

potřebná výbava: plavky, plavací čepice, ručník, mýdlo, hřeben, gumička na dlouhé vlasy, igelitová taška na mokré věci, láhev s pitím, papírové kapesníky , vše uloženo v batohu

– ukazuje se, že je velmi důležité učit děti a dále u nich podporovat pozitivní vzorce chování – tolerance, trpělivost, ohleduplnost. Jde o situace při hře, při řešení konfliktů, při společných aktivitách. Dále je dobré děti učit jak zacházet s hračkami, jde o to jak hračka funguje, co je a co není možné s ní dělat. Velmi úzce s tím souvisí také pravidla bezpečnosti. Ta, která se týkají dítěte samotného a také ta, která jsou důležitá při společných aktivitách s dětmi.

– pravidla závaznosti přihlašování k docházce v době termínů školních prázdnin, kdy je MŠ uzavřena, ale docházka je nižší. Je třeba dodržovat co zákonný zástupce nahlásí, ne libovolně měnit, mimo onemocnění. Jak bude řešena tato nepřítomnost bude upřesněno.

– během února dojde ke změně zveřejňování fotografií dětí, rodiče budou informování

– během jara 2024 budou probíhat úpravy na zahradě MŠ, pokud bude chtít někdo z rodičů pomoci, tak se může přihlásit až zveřejníme výzvu. Děkujeme.

FB Školní jídelna, WhatsAp – ani jeden z těchto informačních kanálů není oficiálním informačním zdrojem naší mateřské školy. FB Školní jídelna si založili rodiče proto, aby sloužil k debatám o jídle, zveřejňování receptů. Není proto možné na těchto místech zveřejňovat fotografie dětí, které jsou pořízeny ve školce.

– vzhledem k předvánočním událostem, které proběhly právě na FB profilu a na WhatsApp bych chtěla rodiče znovu požádat a ujistit, že pokud potřebují řešit něco co se týká jejich dítěte, zeptat se na něco týkající se provozu školky, mohou se obrátit na učitelky. Dále je možno si domluvit termín individuální konzultace, která proběhne v domluveném čase.

– hygienické potřeby na II. pololetí:

všechny děti: kartáček na zuby a zubní pasta ( ověřit dobu trvanlivosti ),

– kdo má zájem o potvrzení o platbě školného za rok 2023 pro daňové zúčtování, tak to označí na prezenční listině

 

Předškoláci

– zápisy v jednotlivých školách, veškeré informace budou na nástěnce nebo na webových stránkách školky, spádovost máme v ZŠ Vraňany –předpokládaný termín Dnu otevřených dveří je 29.2.2024 od 13 do 16,30

– rodiče byli informování o mé návštěvě v ZŠ Vraňany, byly jim předány základní informace o škole a zodpovězeny dotazy, byla doporučená osobní návštěva školy až bude DOD

– OŠD: zajistit si termín vyšetření v  PPP co nejdříve

– před zahájením plaveckého výcviku musí zákonný zástupce předat pedagogickému personálu „Čestné prohlášení“. Formulář k vyplnění bude rodičům předán.

 

Zapsala: Martina Srncová

Příloha: prezenční listina

 

FB Školní jídelna

Vážení rodiče,

byla jsem upozorněna některými rodiči (a moc za to děkuji) na zveřejnění fotografií z loňského plaveckého výcviku dětí  na FB Školní jídelna. Tyto fotografie již byly odstraněny. Neměly být zveřejněny na FB, ale pouze na webových stránkách mateřské školy. Paní Terynková, která je zveřejnila si tuto skutečnost neuvědomila. Za vzniklou situaci se omlouváme.

Dále bych chtěla znovu připomenout, že jediným oficiálním internetovým informačním kanálem mateřské školy jsou webové stránky. Souhlas, který jste podepsali na třídní schůzce tedy souvisí pouze s webovými stránkami školky. FB Školní jídelna byl založen před 2 lety na základě zájmu rodičů a byl (je) určen pouze k informacím týkajících se školní jídelny a  stravování a slouží ke vzájemné komunikaci  mezi členy této skupiny. Zakladatelkou a správkyní je paní Hana Husáková. 

Pokud budete mít další dotazy, tak se spolu potkáme po Vánocích ve školce případně na třídní schůzce v lednu 2024.

Přeji Vám za celý kolektiv MŠ dny vánoční prožité mezi dobrými lidmi. A roce novém spokojenost, toleranci a pochopení, bez nichž to v životě nejde.

Martina Srncová

 

Zveřejňování fotografií dětí

Vážení rodiče,

dostala se ke mně informace o zveřejnění fotografií dětí z programu o dentální hygieně na internetu. Tyto fotografie zveřejnila paní,  která tento program u nás ve školce realizovala. Nebyla jsem o jejich zveřejnění předem informována a ani jsem k tomu nedala souhlas. Dnes mě paní potvrdila, že tyto fotografie z internetu odstraní. 

Děkuji rodičům, kteří mě o vzniklé situaci osobně informovali a já jsem tak mohla hájit zájmy dětí i mateřské školy. 

Martina Srncová

 

Upozornění – kácení stromů

Vážení rodiče,

upozornila nás paní sousedka z č. p. 165, že v úterý 7.11.2023 se budou na pozemku u jejího domu kácet jehličnany. Vše je povoleno OÚ. Požádala nás, o zveřejnění této informace, prosí o opatrnost, a také nás upozornila, že cesta může být během dne kolem jejího domu neprůjezdná. 

Martina Srncová