Změna ochranných opatření

Vážení rodiče,

v souladu s nařízením MZ ČR bych Vás chtěla upozornit, že i nás ve školce je třeba od čtvrtka 25. 2. 2021 vstupovat do areálu mateřské školy se zakrytím úst i nosu respirátorem FFP2  nebo 2 chirurgickými rouškami.  V souladu s těmito opatřením se bude chovat i personál školky, dětí se tato změna netýká.

Všem Vám děkuji za respektování a dodržování těchto opatření, jsou důležitá pro ochranu zdraví personálu i dětí, a tím zachování provozu bez jakýchkoliv omezení. 

Martina Srncová

Zápis do 1. třídy v Ledčicích

Zápis dětí do 1. třídy

Zápis dětí do 1. třídy školního roku 2021 – 2022 se koná

v úterý 13. dubna 2021 od 13:00 hodin do 16:30 hodin

v budově školy. Zákonný zástupce předloží občanský průkaz, rodný list a kartičku pojišťovny dítěte.
Aktuálně netušíme, zda bude zápis probíhat prezenční nebo distanční formou. Prosíme o rezervaci termínu zde: https://zs-ledcice.reenio.cz/cs/#/terms/2021-04-13;viewMode=day.

V případě volné kapacity se budou žáci přijímat podle následujících kritérií v daném pořadí:

  1. Děti, které mají trvalý pobyt v obci Ledčice, Nová Ves (spádový obvod).
  2. Děti mimo spádový odvod školy podle data narození, přednost má starší dítě.
  3. Individuální posouzení situace.

Pokud máte zájem o návštěvu školy před zápisem, domluvte si schůzku. Vše za dodržení přísných hygienických pravidel. Rádi vás uvidíme!

Tel.: 739 631 791, 315 765 624
zsledcice@volny.cz

V Ledčicích dne 15. 2. 2021

Mgr. Martina Sypecká, ředitel

Konzultace

Vážení rodiče,

od otevření školky po delším uzavření je to už nějaký čas. Jsem ráda, že školka běží v normální provozní době a s dětmi jsme se vrátili k normálnímu režimu. Zima nám teď dopřála bohatě sněhu, a tak jsme i na naší zahradě stavěli iglú, jezdili na lopatách a užívali si radovánky ve sněhu a se sněhem.

V tomto týdnu si připomínáme masopustní tradice a zvyky, zítra nás čeká karneval. Užijeme si soutěže, dobroty, tancování. V práci s dětmi se nic nezměnilo, stále pracujeme většinou v týdenních tematických blocích a věnujeme se všem oblastem výchovy a vzdělávání.

Nejspíš Vás napadá, proč to všechno píšu. Je to proto, že v rámci epidemiologických opatření, která dodržujeme i u nás ve školce Vás potkávám jen velmi krátce a ve velké rychlosti. Uvědomuji si a sama to tak cítím, že není čas si v klidu popovídat a říct si něco víc než jen to nejnutnější. Vzhledem k opatřením a studenému zimnímu počasí se vše teď ještě více zrychlilo. A nejspíš to ještě nějakou dobu potrvá. A protože je už II. pololetí a to je období, ve kterém se potkáváme na konzultacích, ráda bych Vás k jejich realizaci vyzvala. Pokud chcete vědět jak se Vašemu dítku ve školce daří, chcete se na něco zeptat nebo si o něčem promluvit, obraťte se na mě ve školce. Já se s Vámi ráda potkám buď ve školce nebo i online. A neváhejte se zeptat nebo nás o něčem informovat pokud to považujete za důležité, na to se chvíle najde vždycky.

O termínu a realizaci třídní schůzky ještě přemýšlím, brzy dám vědět. Ráda bych co nejdříve mluvila alespoň s rodiči předškoláků, pravděpodobně online. Budu ráda, když mi ve školce řeknete jestli je to pro Vás přijatelná cesta. 

Děkuji za přečtení této zprávy a těším se na Vás zítra ve školce.

Martina Srncová

Hygienické potřeby a karneval

 

Vážení rodiče,

přečtěte si prosím pozorně obě zprávy.

1.Přineste, prosím, hygienické potřeby na II. pololetí tak jak je napsáno. Ostatní zatím není třeba, máme zásoby z předešlého období.

* zubní kartáček

* 2 role toaletního papíru

* 1 krabice papírových kapesníků

 

2. KARNEVAL ve školce budeme mít ve středu 17. února během dopoledního programu a bude součástí celého masopustního týdne.

Přineste dětem do školky masku.

Děkujeme.

OBNOVENÍ BĚŽNÉ PROVOZNÍ DOBY

Vážení rodiče,

od pondělí 8. února 2021 bude mateřská škola opět otevřena v běžné provozní době

       tj. od 6,30 do 16 hodin.

Vyzvedávání dětí po obědě do 12,30 a zatím budou zůstávat na spaní děti, které už jsou zvyklé ve školce odpočívat. V průběhu týdne si domluvíme jak se budou připojovat další děti. 

Zastupující paní učitelka se jmenuje Kristýna Škvárová, budete se s ní potkávat každý den.

Jsem ráda, že se nám podařilo zajistit zástup a školka se zase vrátí do “ normálních kolejí“. Všem Vám moc děkuji za spolupráci a trpělivost v časech, které máme, doufám, za sebou. 

Momentálně řeším také možnost realizace třídní schůzky online cestou, budete včas informováni. 

V průběhu týdne zůstala více než polovina dětí doma s rýmou, kašlem, bolestí v krku. Chci požádat a také důrazně připomenout, aby bylo Vaše dítě zcela zdravé až se bude vracet do školky. Vyhneme se tak rozšíření onemocnění a případným dalším potížím. 

Moc děkuji a všem přeji příjemný víkend.

Martina |Srncová

 

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021- 2022 se koná ve středu 14. dubna 2021 od 13.30 do 18 hodin v budově ZŠ Veltrusy.

K zápisu se dostaví děti narozené v době od 1. 9 . 2014 do 31. 8. 2015 a starší, které dosud školu nenavštěvují /včetně dětí, které získaly při loňském zápise odklad/.
Zápis je povinný i pro děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad školní docházky. Rovněž je zápis povinný pro děti, které mají odloženou školní docházku z loňského školního roku.
Vezměte si s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.

Bližší informace k organizaci a průběhu zápisu budou nejpozději 16. 3. 2021 zveřejněny na webových stránkách školywww.skola.veltrusy.cz .

Mgr. Světlana Racková
ředitelka školy

 

Pdf ke stažení:
Vyhlášení zápisu

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,

v pondělí 25.ledna 2021 bude znovu zahájen provoz v mateřské škole. Po dohodě se zřizovatelem bude vzhledem k momentální složité personální situaci provozní doba upravena takto:

                             pondělí  – pátek od 6,30 do 13,30 hodin.

Veškerá opatření a pokyny, která souvisí s onemocněním covid – 19 jsou stále platná:

* do areálu mateřské školy vstup pouze se zakrytím nosu a úst ochrannými prostředky, před vstupem do šatny je nutné použít dezinfekci rukou

* v prostoru šatny budou maximálně 2 děti, každé s 1 doprovodem

* přineste dětem uzavíratelný plastový sáček s rouškou, označený značkou dítěte, rouška musí být také označena značkou dítěte

* dětem bude denně před vstupem do třídy přeměřena teplota a zkontrolován jejich zdravotní stav

* dítě nesmí při nástupu do mateřské školy vykazovat žádné známky onemocnění, musí být zcela zdravé

 

Děti by měly mít v poličce pláštěnku, náhradní oblečení a oblečení na ven.

Pokud Vaše dítě v pondělí 25. 1. 2021 nenastoupí, dejte nám, prosím, vědět.

 

V případě dotazů volejte na 602 468 884 nebo napište mail.

Mějte se dobře a těšíme se v pondělí.

Za kolektiv MŠ Martina Srncová

 

 

Prodloužení uzavření mateřské školy

Vážení rodiče,

vzhledem ke stále trvající vysoké nemocnosti pedagogického personálu / v souvislosti s onemocněním covid – 19/ jsem po dohodě se zřizovatelem rozhodla, že mateřská škola bude od pondělí 4. ledna 2021 do odvolání i nadále uzavřena. 

O opětovném otevření mateřské školy budete včas informováni.

 

S pozdravem

Martina Srncová

pověřená řízením MŠ

Rozhodnutí o uzavření od 19.12.2020 do 23.12.2020 včetně

Datum: 17.12.2020
Sp. zn.: S – KHSSC 61884/2020
Čj.: KHSSC 61884/2020

Datovou schránkou
Mateřská škola Nová Ves
Nová Ves 52
277 52 Nová Ves

ROZHODNUTÍ

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „správní orgán“
či „KHS“) jako orgán ochrany veřejného zdraví místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ust. § 82 odst.
1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 258/2000 Sb.“) a věcně příslušný podle ust. § 82
odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., rozhodla v řízení vedeném podle § 69 odst. 1 písm. b) a
odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o nařízení tohoto mimořádného opatření:

V ohnisku nákazy onemocnění COVID-19 způsobeného novým typem koronaviru SARSCoV-
2, nacházejícím se v Mateřské škole Nová Ves, příspěvkové organizaci se sídlem
na adrese: Nová Ves 52, 277 52 Nová Ves, IČO 70996601, se

Zakazuje

od 19.12.2020 do 23.12.2020 včetně, osobní přítomnost všech dětí mateřské školy a dále
ukládá povinnost před jejím znovuotevřením zajistit provedení následujícího
protiepidemického opatření:

• provést ohniskovou dezinfekci prostor školy za použití dezinfekčního prostředku s plně
virucidním účinkem.

Odůvodnění:

Zákaz osobní přítomnosti dětí ve výše uvedené mateřské škole byl nařízen jako ochrana před dalším
šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší
riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Mateřská škola je zařízení, kde je riziko šíření infekčního onemocnění vyšší z důvodu velmi úzkých
vazeb mezi osobami. Vzhledem ke zhoršení epidemiologické situaci v okrese Mělník a dále k tomu,
že na uvedené škole došlo k potvrzenému výskytu onemocnění COVID-19 a nařízení karantény
u více než 30 % pedagogických pracovníků, dospěla KHS k závěru, že je riziko přítomnosti
možných zdrojů nákazy a dalších přenosů nákazy tak veliké, že by další provoz mateřské školy
představoval nepřiměřené epidemiologické riziko a ohrožení veřejného zdraví, rozhodla tak,
jak je uvedeno výše ve výroku.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické
situaci ve výskytu onemocnění COVID-19.
Ohnisková dezinfekce prostor se nařizuje za účelem zabránění vzniku sekundárních případů
onemocnění COVID-19, z důvodu možnosti nepřímého přenosu, a to předměty kontaminovanými
sekrety infikovaných osob, kdy se virus prostřednictvím kontaminovaných rukou může dostat
na sliznice očí, úst, nosu dalších osob. Z těchto důvodů je nezbytné, aby byla věnována zvýšená
pozornost úklidu společných prostor spojená s dezinfekcí prostředky s plně virucidním účinkem.

Poučení o odvolání:

Podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu účastník řízení může proti rozhodnutí podat odvolání
ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k Ministerstvu zdravotnictví prostřednictvím
správního orgánu, který rozhodnutí vydal. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet dnem
následujícím po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí účastníkovi řízení. Dle § 17 odst. 3
a odst. zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
ve znění pozdějších předpisů, je dokument doručen do datové schránky okamžikem,
kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však desátým dnem ode dne,
kdy byl dokument do datové schránky dodán.

Odvolání proti rozhodnutí nemá dle ustanovení § 69 odst. 2 věta třetí zákona 258/2000 Sb.
odkladný účinek.

Ing. Pavla Cihlářová

vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
pro okresy Mělník a Mladá Boleslav

Rozdělovník

Adresát – DS
KHS ÚP Mělníka/a

 

Dittrichova 17 · 128 01 Praha 2 · tel.: +420 234 118 111 · fax: +420 224 916 561 · www.khsstc.cz · ID datové schránky: hhcai8e

Prodloužení_uzavření_školy_z_důvodu_COVID-19