Zápis k předškolnímu vzdělávání 2020/2021 – výsledky

Mateřská škola Nová Ves, Nová Ves 70, 277 52 příspěvková organizace

 

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

dle stanovených kritérií

Ředitelka mateřské školy Nová Ves rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje / nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Nová Ves od 1. 9. 2020.

Počet přijatých přihlášek: 12

Počet volných míst: 7

 

 

 1. PMŠ  1/2020          přijat/a
 2. PMŠ  2/2020          nepřijat/a
 3. PMŠ  3/2020          přijat/a
 4. PMŠ  4/2020          nepřijat/a
 5. PMŠ  5/2020          nepřijat/a 
 6. PMŠ  6/2020          přijat/a
 7. PMŠ  7/2020          přijat/a
 8. PMŠ   8/2020         přijat/a
 9. PMŠ   9/2020         přijat/a
 10. PMŠ   10/2020       nepřijat/a
 11. PMŠ   11/2020       nepřijat/a
 12. PMŠ   12/2020       přijat/a

 

 

Převzetí rozhodnutí u ředitelky školy v týdnu od 1.6.2020 do 4.6.2020 nebo po telefonické domluvě. Kontakt: 602 468 884.

 

  

V Nové Vsi  19.5.2020

Zveřejněno:    20.5.2020

Napsat komentář