Kontakt

Zaměstnanci školy

Ředitelka MŠ Martina Srncová / pověřená řízením /
Učitelka Eva Veverková
Vedoucí školní jídelny Dita Terynková
Kuchařka Radka Němečková
Školnice Pavla Čápová
Asistent pedagoga Iveta Nebeská

 

Telefon: +420 315 765 037

+420 602 468 884

e-mail: skolka@msnovaves.cz
  jidelna@msnovaves.cz
IČO 70996601
 

Zřizovatel

Obec Nová Ves Nová Ves 154
277 52 Nová Ves
WWW www.nova-ves.cz
 

Provoz školy

Pondělí – pátek 6:30 – 16:00
 

Adresa

   
   
Pověřenec pro GDPR
Michal Hinda michal.hinda@sms-sluzby.cz

tel. +420 734 180 507