Provozní informace

Stravné ve školním roce 2023/2024

Číslo účtu pro platbu pouze stravného: 30015-466123379/0800     (pro školné je jiné číslo účtu)

Každé dítě má svůj variabilní symbol po celou dobu docházky do školky. VS je nutné uvádět! Jinak se peníze nepřičtou na konto dítěte.

Výše stravného je stanovena vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Podle nařízení vlády ČR a zákona 561/2004 a vyhlášky 107/2008 Sb. děti, které dovrší ve školním roce 7 let, platí za stravu více dle výživových norem a finančního limitu na nákup potravin. Tím jsou zařazeny do Ⅱ. skupiny 7 – 10 let.

Ceny stravného od 1.3.2023

děti do 6 let   stávající ceny    nové ceny    

přesnídávka       11         14
oběd          25         27 
svačina         11         11
----------------------------------------------------
                      52

děti od 7-11 let

přesnídávka       14         17 
oběd          27         32  
svačina         11         13 
-----------------------------------------------------
                      62

zálohové stravné pro děti ve věkové kategorii                                                    3-6 let     1.070.- Kč měsíčně  do                                                                                                                                                 25. dne v měsíci od srpna-května 

zálohové stravné pro děti, které dosáhnou 7let věku ve školním roce     7-10let-     1.270,- Kč  měsíčně

 

Stravné platíme vždy dopředu na měsíc následující. Na měsíc září v srpnu atd.

Úhradu provádějte vždy do 25. dne v měsíci.

Vyúčtování stravného probíhá každé pololetí tj. k 31.1. a k 14.7.