ZÁPIS ZŠ VELTRUSY

Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace, Opletalova 493,
277 46 Veltrusy, tel. 315 78 ll 88, e-mail: skola.veltrusy@seznam.cz
Mateřská škola Nová Ves
Veltrusy 18. února 2019

Věc: Vyhlášení zápisu do 1. třídy pro školní rok 2019 – 2020
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019 – 2020 se koná ve středu 10. dubna
2019 od 13.30 do 18 hodin v budově ZŠ Veltrusy.
K zápisu se dostaví děti narozené v době od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013
a starší, které dosud školu nenavštěvují /včetně dětí, které získaly při loňském
zápise odklad/.
Zápis je povinný i pro děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad školní
docházky. Rovněž je zápis povinný pro děti, které mají odloženou školní
docházku z loňského školního roku.
Vezměte si s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče. Bližší
informace k zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy –
www.skola.veltrusy.cz .

 

 

 

 

Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace, Opletalova 493, 27746 Veltrusy,
tel. 315 78 ll 88, e-mail: skola.veltrusy@seznam.cz
Veltrusy 18. února 2019

Vážení rodiče,
zápis do 1. třídy pro školní rok 2019- 2020 se koná ve středu 10. 4. 2019 od 13 .30 do 18.00 hodin.
U zápisu rodiče předloží platný občanský průkaz a rodný list dítěte.
Zápis je povinný i pro děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad školní docházky.
Rovněž je zápis povinný pro děti, které mají odloženou školní docházku z loňského školního roku.
Podle § 36 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, začíná povinná školní docházka počátkem
školního roku, který následuje po dní, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
K zápisu se tedy dostaví rodič/e s dítětem narozeným v období:
od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013!
V případě, že se nemůžete k zápisu z vážných důvodů dostavit /např. nemoc dítěte/, je nutné se
předem omluvit osobně nebo na tel. čísle 315 781 188 /příp. 731 617 991/ a domluvit si náhradní termín zápisu.
I v letošním roce využijeme rezervační systém, který Vám umožní vybrat si zarezervovat si čas, kdy se
do školy k zápisu dostavíte. Čas zápisu nemá vliv na přijetí dítěte ke vzdělávání! O spuštění rezervací budete
informováni na webových stránkách školy – pravděpodobný termín spuštění rezervačního systému je pondělí
ll. března 2019.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší
osmý rok věku (viz§ 37 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. školský zákon).
O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Podle § 37
odst. 1 školského zákona odloží ·začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného
zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného
lékaře nebo klinického psychologa. Ředitel rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky v případě, že
obdrží dvě doporučení k odkladu /všechny náležitosti spojené s odkladem musí být vyřešeny do 30. dubna
2019/.
Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní
docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost.
V případě, že Íste již rozhodnuti, že bude o odklad žádat, je možné si telefonicky domluvit
PŘEDEM schůzku a yy’řídit potřebné náležitosti mimo termín zápisu /tel. 731 617 9911.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku,
může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto škobúm roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně
vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podnúnkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní
docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení .

Třídní schůzka 12.2.2019 – zápis

ZÁPIS Z TŘÍDNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE 12.2.2019

 

  1. Přivítání, poděkování za spolupráci v I. pololetí a bohaté sponzorské dary věcné i finanční. Velmi si této štědrosti rodičů vážíme.
  2. Je třeba hlásit ve školce změny v kontaktních telefonních číslech, adrese.
  3. Školní jídelna:

 – přeplatky už byly poslány na účty rodičů, jakékoliv nejasnosti je třeba řešit přímo s paní Terynkovou

– dobroty pro děti na oslavy je třeba připravit na počet dětí, jakékoliv přebytky nelze ve školce skladovat

– nepřítomnost dítěte, kterou rodiče předem plánují, hlásit co nejdříve

– děti si do školky nepřinášejí žádné jídlo. Ani snídani ani žádné jiné dobroty. Ve školce dostávají pouze jídlo připravené v naší kuchyni případně pohoštění v rámci oslav.

  1.  PROVOZ BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN!!!

    Mateřská škola bude mít otevřeno do pátku 12. července 2019.

    Školní rok bude zahájen v pondělí 2. září 2019.

Z důvodu rekonstrukce nebude MŠ Ledčice během prázdnin v provozu.

  1. Fond rodičů na II. pololetí: 500,-. O úhradu prosíme do 28.2.2019.
  2.  Logopedie: je velmi důležitá včasná spolupráce s logopedem. Rodiče se mohou poradit ve školce, případně se objednat ke konzultaci na logopedii. Na nástěnce v MŠ a na webových stránkách MŠ jsou zveřejněny všeobecné informace o logopedii u dětí.

   NEODKLÁDEJTE NÁVŠTĚVU LOGOPEDA, NÁPRAVA ŘEČI JE VELMI DŮLEŽITÁ PRO DALŠÍ VŠESTRANNÝ ROZVOJ VAŠEHO DÍTĚTE. 

  1. Stále je důležité připravit dětem do skříňky náhradní oblečení a také oblečení, které je vhodné pro aktuální počasí.
  2. Pro zdravé prostředí ve školce je třeba dodržovat stanovená pravidla:

– dítě přichází do kolektivu jen zdravé

– o změnách zdravotního stavu/ zvracení, teplota, vyrážka aj./ je dobré a důležité ve školce informovat, zabráníme tak případnému šíření infekčního onemocnění

Děkujeme  za dobrou spolupráci v době vysoké nemocnosti ve školce!

 

  1. KALENDÁŘ AKCÍ NA II. pololetí

26.2.  v 10.00     Sváťovo dividlo  /Perníková chaloupka/

1.3.    Karneval ve školce

16.3. Vítání jara – společná akce s obcí Nová Ves ve školce

11.4.  Planetárium Praha / pojedeme vlakem, podrobnosti  včas oznámíme/

14.5.  v 10.00 Karlovarské hudební divadlo – Kralupy nad Vltavou, pouze předškoláci

15.5. Vystoupení pro maminky a malá zahradní slavnost

22.5. od 10.00 společné fotografování na zahradě MŠ

15.6. Rodinný den na hřišti Nová Ves / vystoupení dětí/

21.6. Spaní ve školce pro předškoláky

28.6. Hurá na prázdniny – den plný her, soutěží a zábavy společně s rodiči, také proběhne rozloučení s předškoláky a oslava Dne dětí

Čekají na nás 2 celodenní výlety, přesný termín upřesníme dle počasí:

– za loupežníkem Klemperou do kokořínských lesů / konec května nebo začátek června/

– za divadlem s odpoledním pobytem  v přírodě / květen nebo červen/

V plánu je také výlet na farmu do Vědomic u Roudnice nad Labem. Pojedeme vlakem, něco ujdeme pěšky a užijeme si dopoledne se zvířaty. Termín upřesníme včas, je důležité dobré počasí. / duben, květen, začátek června/.

  1. Individuální konzultace proběhnou během února a března se všemi rodiči.

 Domluvte si prosím termín co nejdříve.

 

V Nové Vsi 14.2.2019

Vypracovala: Martina Srncová

 

 

Oznámení – spála

Dnes se ve školce objevil případ onemocnění spálou.

Nejčastěji onemocní děti mezi 2. a 12. rokem, a to zejména během chladnějším měsíců roku.  Přenáší se kapénkami, zejména prostřednictvím horních cest dýchacích.

Vzhledem k situaci ve školce věnujte prosím zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu Vašich dětí, děkujeme.

 

 

Hygienická opatření a provozní doba

Vážení rodiče,

mateřská škola bude od pondělí  4.2.2019 opět fungovat v běžném režimu tj. 6.30 – 16.00.

Vypomůže nám p.uč. Libuše Veselá, která zajistí odpolední službu u dětí.

 

DŮLEŽITÉ!!!  ČTĚTE!!!

Nemocnost je ve školce velmi vysoká už 3 týdny a  v uplynulém týdnu se přidala ještě střevní viróza. Vzhledem k tomu  zpřísníme od pondělí ranní zdravotní filtr. K docházce budou přijaty pouze děti  zcela zdravé, bez zjevných příznaků onemocnění ( kašel, rýma a další).  Děti, které onemocněly střevní virózou by neměly do kolektivu 5 – 10 dnů, vždy dle průběhu onemocnění / konzultovala jsem s pediatrem/.

Pokud se jakýkoliv příznak onemocnění projeví u dítěte při ranním předávání nebo během dne, bude dítě neprodleně předáno rodičům k domácímu ošetření.

 

 V zájmu zachování zdraví ostatních dětí mají učitelky právo nepřijmout do MŠ děti s nachlazením, či jiným infekčním onemocněním. / Školní řád MŠ Nová Ves/

 

Také bych Vás ráda vyzvala ke spolupráci tím, že se budete chovat zodpovědně, infekci nebudete podceňovat a šířit dál – je mnohem lepší infekční onemocnění vyležet než nákazu šířit  dál.

Dále bych Vás chtěla požádat o informování pedagogického personálu o skutečném zdravotním stavu Vašeho dítěte, jen tak se nám podaří mít ve školce co nejdříve zase zdravé prostředí.

 

Všem Vám děkuji za spolupráci a respektování těchto opatření, která jsou v zájmu nás všech.

 

Martina Srncová

 

 

 

,