Zápis z třídní schůzky ze dne 18.1.2024

Zápis z třídní schůzky konané dne 18.1.2024

1.  Přivítání, prezenční listina.

2.  Provoz o letních prázdninách:

MŠ bude otevřena do 12.7.2024 v běžné provozní době od 6,30 do 16,00. Uzavřena bude od pondělí 15.7.2024 do 1.9.2024, provoz bude zahájen v pondělí 2.9.2024.

Budeme zjišťovat zda by byla možná docházka do některé z okolních mateřských škol, se kterými spolupracujeme, v době uzavření naší školy. Pokud by se toto podařilo vyjednat, budeme rodiče informovat.

Další uzavření :

29.3.2024 svátek, Velký pátek

1.4.2024 Velikonoční pondělí

1.5.2024 Svátek práce

8.5. 2024 Státní svátek (Den vítězství)

5.7.2024 Státní svátek (Den slovanských věrozvěstů)

3. Rozloučení s předškoláky, termín předběžně stanoven na pátek 31.5.2024. Bude upřesněno dle situace v ZŠ Veltrusy – zahájení rekonstrukce.

4. Předloženo vyúčtová FR za I.pololetí. Všichni přítomní souhlasili s částkou 500,-  na kulturní akce pro děti ve II.pololetí. 

Na II. pololetí bude celkem vybráno 12 500,-.

Platba proběhne na účet MŠ nejpozději do 31.3.2024 (stejný účet jako pro platbu školného) .

5. Kulturní akce na II.pololetí:

– Masopust 10.2. od 14 hodin

– Vítání jara: pátek 22.3. od 15,30 ve školce

– 13.3. divadlo ve školce „Karneval zvířat“

– 10.6. divadlo ve školce na téma “Venkov a město“

3. nebo 4.6. MDD oslava pro děti, dopolední program ve školce

– celodenní výlet, termín bude upřesněn

– v plánu jsou ještě polodenní výlety do okolí vlakem, autobusem, pěšky – termíny budou upřesněny vždy v předstihu

– připravit dětem do polic oblečení vhodné do zimního počasí, především vhodné boty, rukavice, kalhoty – NEPROMOKAVÉ!!! Je vhodné odlišit oblečení na ven a oblečení, ve kterém děti odcházejí ze školky.

Oblečení na ven je možno ve školce nechávat dlouhodobě, brát je na vyprání až když je to potřeba.

– omlouvání nepřítomnosti dětí do 7,30, tak aby mohla reagovat jídelna. Na pozdější omluvy již nelze reagovat, strava bude započítána v plné výši

Čtení ve školce: vzhledem k tomu, že to situace již dovoluje, můžeme tuto tradici zase obnovit, rodiče, prarodiče jsou ve školce vítáni

– konzultace s rodiči jsou možné během celého roku, jak je potřeba. Stačí si domluvit termín setkání

– zapomenuté oblečení v šatně probírat průběžně, pokud něco hledáte, tak nám to sdělte. Paní školnice při úklidu může projít police

– stále je důležité podepisovat dětem oblečení, zabráníme tak záměnám a ztrátám

plavecký výcvik bude zahájen 6.2.2024, další termíny: 20.,27.2, 5., 12.,19.,26.3., 2.,9.,16.5.2024, týkat se bude pouze předškoláků, cena za plavecký výcvik je 750,-. Vyúčtování dopravy až po skončení, předpokládaná cena dopravy je kolem 22 000,-. Část bude uhrazena z finančních zdrojů MŠ, část uhradí rodiče.

potřebná výbava: plavky, plavací čepice, ručník, mýdlo, hřeben, gumička na dlouhé vlasy, igelitová taška na mokré věci, láhev s pitím, papírové kapesníky , vše uloženo v batohu

– ukazuje se, že je velmi důležité učit děti a dále u nich podporovat pozitivní vzorce chování – tolerance, trpělivost, ohleduplnost. Jde o situace při hře, při řešení konfliktů, při společných aktivitách. Dále je dobré děti učit jak zacházet s hračkami, jde o to jak hračka funguje, co je a co není možné s ní dělat. Velmi úzce s tím souvisí také pravidla bezpečnosti. Ta, která se týkají dítěte samotného a také ta, která jsou důležitá při společných aktivitách s dětmi.

– pravidla závaznosti přihlašování k docházce v době termínů školních prázdnin, kdy je MŠ uzavřena, ale docházka je nižší. Je třeba dodržovat co zákonný zástupce nahlásí, ne libovolně měnit, mimo onemocnění. Jak bude řešena tato nepřítomnost bude upřesněno.

– během února dojde ke změně zveřejňování fotografií dětí, rodiče budou informování

– během jara 2024 budou probíhat úpravy na zahradě MŠ, pokud bude chtít někdo z rodičů pomoci, tak se může přihlásit až zveřejníme výzvu. Děkujeme.

FB Školní jídelna, WhatsAp – ani jeden z těchto informačních kanálů není oficiálním informačním zdrojem naší mateřské školy. FB Školní jídelna si založili rodiče proto, aby sloužil k debatám o jídle, zveřejňování receptů. Není proto možné na těchto místech zveřejňovat fotografie dětí, které jsou pořízeny ve školce.

– vzhledem k předvánočním událostem, které proběhly právě na FB profilu a na WhatsApp bych chtěla rodiče znovu požádat a ujistit, že pokud potřebují řešit něco co se týká jejich dítěte, zeptat se na něco týkající se provozu školky, mohou se obrátit na učitelky. Dále je možno si domluvit termín individuální konzultace, která proběhne v domluveném čase.

– hygienické potřeby na II. pololetí:

všechny děti: kartáček na zuby a zubní pasta ( ověřit dobu trvanlivosti ),

– kdo má zájem o potvrzení o platbě školného za rok 2023 pro daňové zúčtování, tak to označí na prezenční listině

 

Předškoláci

– zápisy v jednotlivých školách, veškeré informace budou na nástěnce nebo na webových stránkách školky, spádovost máme v ZŠ Vraňany –předpokládaný termín Dnu otevřených dveří je 29.2.2024 od 13 do 16,30

– rodiče byli informování o mé návštěvě v ZŠ Vraňany, byly jim předány základní informace o škole a zodpovězeny dotazy, byla doporučená osobní návštěva školy až bude DOD

– OŠD: zajistit si termín vyšetření v  PPP co nejdříve

– před zahájením plaveckého výcviku musí zákonný zástupce předat pedagogickému personálu „Čestné prohlášení“. Formulář k vyplnění bude rodičům předán.

 

Zapsala: Martina Srncová

Příloha: prezenční listina

 

Napsat komentář