Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 dle stanovených kritérií

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

dle stanovených kritérií

Ředitelka Mateřské školy Nová Ves, okres Mělník rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje / nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Nová Ves, okres Mělník od 1. 9. 2023.

Počet přijatých přihlášek: 11

Počet volných míst: 5

 

 

 1. PMŠ  1/2023         přijat/a
 2. PMŠ  2/2023         přijat/a
 3. PMŠ  3/2023         přijat/a
 4. PMŠ  4/2023         nepřijat/a
 5. PMŠ  5/2023         nepřijat/a 
 6. PMŠ  6/2023         nepřijat/a
 7. PMŠ  7/2023         nepřijat/a
 8. PMŠ   8/2023        přijat/a
 9. PMŠ   9/2023        přijat/a
 10. PMŠ   10/2023      nepřijat/a
 11. PMŠ 11/2023        nepřijat/a

Převzetí rozhodnutí u ředitelky školy v týdnu od 29.5.2023 do 31.5.2023 od 10,00 do 11,30 a od 13,00 do 15,30 nebo po telefonické domluvě. Kontakt: 602 468 884.

 

V Nové Vsi  17.5.2023

Zveřejněno17.5.2023

 

Napsat komentář