Jak platit školné a stravné

Jak  hradit školné a stravné!

 

Stravné září 2019 – do 8.9.2019

Stravné říjen 2019 – do 25.9.2019

 

Školné září, říjen 2019 – nejpozději do 25.9.2019

 

Platby posílejte vždy s variabilním symbolem a na jednotlivé účty.

 

Předškoláci školné nehradí!!!

Napsat komentář