Rozloučení

Vážení rodiče, milé děti, občané Nové Vsi a okolí.

   Chtěla bych se s vámi všemi touto cestou vřele rozloučit, protože po dvaceti šesti letech odcházím z pozice ředitelky Mateřské školy v Nové Vsi. Byla pro mě velká čest a radost, že jsem se mohla podílet na vzdělávání a výchově vašich dětí. Ne vždy to bylo lehké, ale snažila jsem se pracovat poctivě, jak nejlépe jsem uměla. Odcházím z čistě osobních důvodů a dobrovolně se slzami v očích, neboť jsem zde prožila velký kus svého života. Za tuto dobu jsem spolupracovala se třemi starosty. S panem Miloslavem Kuchtou, paní Janou Uhrovou, Martinem Exnerem a jejich zastupiteli. Všem děkuji za jejich spolupráci a péči, kterou o naši mateřskou školu měli a v rámci svých možností ji zvelebovali. Díky jejich spolupráci jsem se také osobně rozvíjela. Dále děkuji svým kolegyním současným i minulým za spolehlivost a profesionalitu, se kterou pracovaly často nad rámec svých pracovních povinností. Děkuji všem dětem za jejich úsměvy, bezprostřednost a lásku, kterou mně dávaly.

Loučím se s vámi všemi citátem L. A. Senecy:  „ Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život nám utíká.“

Takže svůj čas nechci ztrácet váháním a vykračuji směle dál. Kéž jste všichni šťastni a zdrávi!

                                                                      Marta Kučírková

Canisterapie

Byly zveřejněny fotky z Canisterapie ve školce v Nové Vsi.

Canisterapie je název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny (canis = latinsky pes).

Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se prostě cítí opuštěně. Například v domovech pro seniory nebo v dětských domovech, kde je pes pro děti kamarádem a tvorem, o kterého se musí starat, a tak se lépe srovnají se ztrátou rodičů.

V ústavech pro mentálně a fyzicky postižené pes tvoří součást rehabilitace, protože napomáhá procvičování některých částí těla. Velmi významnou a úspěšnou metodou je polohování.

(Zdroj Wikipedie)

Zobrazit galerii