Návštěva v ZŠ Veltrusy

Ve středu 26.11. jsme byli pozváni na návštěvu do Základní školy Veltrusy, abychom se podívali, co se všechno naši bývalí kamarádi ze školky naučili. Ráno jsme odjížděli školním autobusem. Ve škole nás pěkně přivítali a rozdělili do dvou třetích tříd. Prostředí ve škole bylo příjemné, paní učitelky nám připravily velmi zajímavou hodinu, a byly na nás velmi milé. Vyzkoušeli jsme si práci u tabule. Někteří z nás byli velmi šikovní, někdo se styděl odpovídat paní učitelce na otázky. Společně se školními dětmi jsme se naučili novou básničku. Hodina uběhla velmi rychle, bylo nám líto, když školní zvonek oznámil konec vyučování. Pěkně jsme se s dětmi i učitelkami rozloučili. Na školním hřišti jsme si vyzkoušeli závod v běhu. Do odjezdu autobusu nám zbývalo dost času, tak nás paní učitelky ze školky pozvaly do cukrárny na zákusek a džus. Na závěr našeho výletu jsme navštívili zámecký park, kde jsme pozorovali daňky. Jízda autobusem do Nové Vsi byla také zajímavá. Výlet se nám všem moc líbil.

 

Zobrazit galerii

Přípravka pro předškoláky

Na základě zkušeností z předchozích školních let a po poradě s učitelkami a ředitelkami mateřských škol se paní ředitelka Mgr. Světlana Racková rozhodla upravit organizaci předškolní přípravky v ZŠ Veltrusy. Termíny, které byly vypsané již neplatí. Přípravka bude zorganizována takto:

Ve středu 23.11. 2016 pojedou předškolní děti se svými učitelkami na návštěvu do ZŠ Veltrusy. Podrobnosti budou sděleny rodičům. Mladších dětí se návštěva netýká, zůstanou v MŠ.

28.2. 2017 bude v ZŠ Veltrusy přípravka pro děti s rodiči mezi 16,00 – 18,00 hodinou

5.4. 2017 zápis dětí do 1. třídy do ZŠ Veltrusy

V červnu 2017 bude v ZŠ Veltrusy třídní schůzka a setkání dětí s rodiči.

Reportáž z kouzelnického vystoupení

Letos jsme se opět velmi těšili na vystoupení kouzelnice Agnes Adonis. Očekávali jsme, čím nás překvapí. Předvedla nám spoustu kouzel a legračních vystoupení. S některými pomáhaly děti a paní školnice. Kdo se nebál, vykouzlil si sladkou odměnu. Čas rychle ubíhal, na konci nám všem bylo líto, že se musíme rozloučit. Agnes slíbila, že opět za rok přijede, protože se jí u nás velmi líbilo.

 

Zobrazit galerii