Zvláštní zápis

Mateřská škola Nová Ves, okres Mělník, příspěvková organizace

Nová Ves 70, 277 52

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2022/2023 Zvláštní zápis dle z.č. 67/2022 Sb.(Lex Ukrajina školství) .

 

Ředitelka mateřské školy Nová Ves rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákonem č. 67/2022 Sb. Zvláštní zápis rozhodla, že vyhovuje / nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Nová Ves od 1. 9. 2022.

Počet přijatých přihlášek: 1

Počet volných míst: 0

PMU 2022/1 nepřijat/a
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Rozhodnutí bude zasíláno poštou.

V Nové Vsi:  11.7. 2022

Zveřejněno:  12.7. 2022

Napsat komentář