Protiepidemiologická opatření v MŠ

Vážení rodiče,

ráda bych Vás seznámila s opatřeními, která se týkají prevence výskytu onemocnění covid – 19.

Na základě doporučení MŠMT a MZ ČR se týkají mateřských škol tato opatření:

  • do všech vnitřních prostor mateřské školy je povolen vstup pouze se zakrytím úst a dýchacích cest respirátorem, při kontaktu s personálem je také nezbytné zakrytí úst a nosu respirátorem
  • doprovázející osoba se v šatně pohybuje pouze po dobu nezbytně nutnou
  • děti ani personál mateřské školy se nebudou testovat
  • i nadále  je nezbytně nutná dezinfekce rukou dětí i dospělých před vstupem do šatny
  • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům covid – 19 nesmí do školy vstoupit
  • pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků onemocnění covid – 19, je nutné jej umístit do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce pro okamžité vyzvednutí dítěte
  • i nadále budeme dětem při ranním nástupu měřit tělesnou teplotu bezkontaktním teploměrem

Vzhledem k tomu, že ve středu spolu budeme při nástupu dětí určitě mluvit, buďte, prosím, všichni vybaveni respirátorem.

Děkuji a ve středu na shledanou.

Martina Srncová

 

Napsat komentář