Poděkování

Ráda bych poděkovala všem rodičům za vstřícnost a ochotu při pondělním nenadálém zkrácení provozu mateřské školy.

Martina Srncová

Napsat komentář