Otevření MŠ pro všechny děti

Vážení rodiče,

aktuální informace týkající se provozu ve školce od pondělí 3.5.2021!

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k
vydání:
 Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských
zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:
o V mateřských školách od 3. 5. 2021
▪ se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém
a Praze; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve
skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ). Stejné už od 26. dubna
2021 platí v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji.

Přeju příjemný víkend a v pondělí se potkáme ve školce. Bude – li třeba, volejte na 602 468 884 nebo napište e-mail.

Martina Srncová

 

Napsat komentář