Odhlašování z docházky – změna

Vážení rodiče,

věnujte prosím pozornost tomuto oznámení.

 Od pondělí  31.ledna 2022 je třeba odhlásit dítě z docházky, a tím také ze stravování, nejpozději do 7,30 daného dne. Pokud tak neučiníte, bude třeba stravu za tento den uhradit v plné výši.

K tomuto opatření musíme přistoupit vzhledem k tomu, že počet dětí, které nejsou odhlášeny ze stravy včas výrazně narostl. Není tak možné efektivně a hospodárně plánovat provoz školní kuchyně.

Prosíme Vás o spolupráci a dodržování tohoto opatření.

Děkujeme.

Martina Srncová

Napsat komentář