KULTURNÍ AKCE I. POLOLETÍ

KULTURNÍ AKCE I. POLOLETÍ

21.9.     vystoupení na Novoveském posvícení

26.9.     dýňování na zahradě mš

 

8.10.     kouzelnice Agnes Adonis ve školce

15.10.  divadélko ve školce „ O veliké řepě“

23.10.  Sváťovo dividlo ve školce

31.10.  divadélko ve školce „ O Koblížkovi“

 

6.11.     sférické kino ve školce

26.11. Rybova mše vánoční, FOK Praha –PŘEDŠKOLÁCI

30.11. ADVENT – vystoupení na akci ve školce

 

11.12. VÁNOČNÍ BESÍDKA

19.12. Ladovy vánoce, divadlo Lampion Kladno

Napsat komentář