Vánoční fotografování

Vánoční fotografování proběhne ve školce 16. listopadu 2020 od 8 hodin.

Sada fotografií: 1x foto postava 13×20 cm

                             3x foto postava 10×15 cm

                             1x foto portrét 13×20 cm

                             3x foto portrét 10×15 cm

Cena za celou sadu je 350Kč.

Zájem/nezájem o fotografování nám prosím sdělte.

Děkuji.

Schůzka s rodiči předškoláků – zápis

PŘEDŠKOLÁCI – SCHŮZKA S RODIČI 8.9.2020

 

 1. Pracovní sešit- rodiče zaplatí cenu dle objednávky do max. 150kč. Děti v nich budou pracovat ve školce a také i je budou brát na víkend domů s úkolem.
 2. Omluvný list dítěte: každou nepřítomnost dítěte je třeba zapsat do OL. MŠ sleduje počet nepřítomností, v případě vysoké nepřítomnosti dítěte je možné žádat doložení nepřítomnosti např. potvrzení od lékaře, logopeda atd.
 3. Na co se zaměřit:

– správné sezení u práce, u jídla

– správný úchop tužky, příboru

– samostatnost při sebeobsluze, řešení potíží, vyjádření potřeb

– pozdrav, poděkování, požádání

– zapínání knoflíků, zavazování tkaniček

 1. PPP – včas požádat o přešetření kvůli OŠD
 2. Logopedie – pokud je třeba okamžitě začít docházet
 3. Akce ve školce pouze pro předškoláky – koncert, plavání
 4. V případě uzavření MŠ jsou rodiče předškoláků povinni sledovat a s dětmi plnit předškolní přípravu on – line formou.

 

Třídní schůzka – zápis

TŘÍDNÍ SCHŮZKA  8.9.2020  –  ZÁPIS

 

 1. Počet dětí v MŠ pro školní rok 2020/2021 je 28, z toho 10 předškoláků a 2 děti s AP a IVP.
 2. Personální obsazení: Srncová, Veverková – učitelky, Terynková vedoucí ŠJ, Němečková – kuchařka, Čápová – školnice, Nebeská – AP.
 3. Pro tento školní rok zatím nemáme pedagogický zástup. Pokud by někdo věděl o paní učitelce v důchodu nebo třeba na MD pro občasný zástup, předejte kontakt ve školce.
 4. Údržba během prázdnin – malování, kompost, opravy. Je n základní práce z důvodu šetření financí pro příští rok, velké množství práce na údržbě a zahradě se podařilo udělat během uzavření od 3/2020 do 5/2020 – covid 19.
 5. Seznámení se změnami ve Školním řádě, platnost od 1.9.2020. Zákonný zástupce má povinnost se s ním seznámit a podepsat.
 6. Seznámení se změnami v Provozním řádě, platnost od 1.9.2020. Zákonný zástupce má povinnost se s ním seznámit a podepsat.
 7. Vybavení do školky: holínky, pláštěnka, náhradní oblečení a oblečení na zahradu. Vše je nutné viditelně označit značkou dítěte. Dále rouška, označená a uložená v označeném uzavíratelném sáčku.
 8. Pokud se u dítěte objevují nějaké anomálie v řeči nebo v celkovém vývoji je třeba včas kontaktovat logopeda nebo pedagogickou poradnu.
 9. Rodiče byli vyzváni ke sledování informací, které MŠ zveřejňuje. Jsou vždy na nástěnce ve školce a na webových stránkách školy.
 10. V přihlášce všichni zák. zástupci podepsali, že budou školku informovat o infekčních onemocněních svého dítěte. Je proto nutné toto realizovat. Jde o virózy, pedikulózu, roup dětský, průjmová onemocnění, zvracení atd. Viz Školní řád.
 11. Dítě musí přijít do mateřské školy bez viditelných známek onemocnění. Učitelka má povinnost v případě onemocnění dítěte požádat zákonného zástupce o návštěvu pediatra nebo vyžadovat, aby dítě do uzdravení nenavštěvovalo mateřskou školu. Na nástěnce jsou zveřejněny konkrétní pokyny pediatra ohledně běžných dětských onemocnění. Všechna tato nařízení platí i za současné situace vzhledem k onemocnění covid-19. Na jejich dodržování musíme trvat a budeme vyžadovat  jejich respektování. Jde o ochranu dětí, personálu a také o to, aby MŠ nebylo nutno zavírat ani omezovat její provoz.
 12. Výpadek stránek MŠ – chybí některé kapitoly a informace. Se změnami registrací došlo k chybě, během 1 – 2 týdnů bude vše v pořádku.
 13. Vhodná obuv pro pobyt venku, tak aby dítě zvládlo i delší procházku v přírodě. Vzhledem k podzimnímu počasí, ranní mlze a častějšímu dešti je důležité, aby obuv byla nepromokavá.
 14. Je velmi dobré i doma trénovat chůzi na delší vzdálenosti a pravidla bezpečnosti, čekají nás výlety a vycházky.
 15. Od 1.9.2020 je v platnosti nová směrnice týkající se školního stravování. Je vyvěšena na nástěnce a bude i na stránkách školky.
 16. Od 1.9.2020 je v platnosti nová směrnice týkající se školného. Je vyvěšena na nástěnce a bude i na stránkách školky.
 17. FOND RODIČŮ: ODHLASOVÁNO všemi hlasy 500 KČ na I. pololetí. Uhradit je třeba do konce října 2020. Případný zůstatek lze využít k nákupu hraček, pomůcek, knih,  které zůstanou k využití v MŠ. Odhlasováno všemi hlasy. / prezenční listina /
 18. Pokud rodiče znají termíny nepřítomnosti svého dítěte ve školce je dobré je ve školce sdělit co nejdříve – lékař, dovolená, logopedie atd.
 19. Hygienické potřeby: zubní pasta, kartáček, toaletní papír, kapesníky v krabici. Holky: mikrotenové sáčky rozměr A4 nejméně, kluci: vlhčené ubrousky. Děkujeme.
 20. DEN HRAČEK – vzhledem k momentální epidemiologické situaci nebudeme zatím pořádat. Děti by měly nosit stále jednoho stejného plyšáka nebo mít jednoho ve školce trvale.
 21. Předplavecký výcvik by měl být zahájen v 2/2021, vše bude včas upřesněno. Týká se pouze předškoláků a prostředních dětí.
 22. Pyžama si děti budou přinášet i odnášet ve svém látkovém pytlíku každý týden bez ohledu na to kolikrát ve školce spaly.
 23. Stravovací návyky, které děti ve školce učíme: hygiena, požádání a poděkování za jídlo, používání příboru, úklid svého nádobí po jídle, sebeobsluha při jídle. Poznávání nových jídel, pozitivní a zdravý vztah k jídlu a stravování.
 24. Dále se učíme pozdravit, navázat při komunikaci oční kontakt, umět se omluvit, požádat o něco a poděkovat. Být tolerantní a všímavý ke svému okolí.
 25. Pokud má dítě alergii, potravinovou nesnášenlivost nebo jiné onemocnění, které vyžaduje speciální přístup je třeba toto ve školce oznámit a také doložit potvrzením od ošetřujícího lékaře. Viz směrnice o školním stravování.
 26. Účast na kulturních akcích vždy vyhodnotíme na základě aktuální epidemiologické situace, žádné akce s účastí širší veřejnosti se nebudou ve školce konat.
 27. Kroužky – angličtina, se bude konat nejspíš až v druhé polovině 1. pololetí nebo až ve 2. pololetí.
 28. Všem moc děkujeme za podporu, finanční dary, spolupráci na akcích ve školce, dárky pro děti, sponzorské dary. Rozšiřuje to naše možnosti. Děkujeme!
 29. Oslavy narozenin dětí: oslavenec má svoji značku u dortu na nástěnce. Nejvhodnější je ovoce čerstvé nebo sušené, sušenky. Na základě doporučení KHS nejsou vhodné domácí výrobky. Není třeba dávat dětem balíčky, daleko nejlepší je společná oslava ve školce.
 30. Termíny svátků a prázdnin tzn. uzavření MŠ ve školním roce 2020/2021.

*28.9. státní svátek – zavřeno

*28.10. státní svátek – zavřeno

*17.11. státní svátek – zavřeno

*23.12. provoz bude upřesněn

*24. 12.2020 – 3.1.2021 vánoční prázdniny – zavřeno

*4.1.2021 otevřeno po vánočních prázdninách

*2.4. Velký pátek – svátek – zavřeno

*5.4. Pondělí velikonoční – zavřeno

* 1.7. zahájení letních prázdnin, provoz bude upřesněn

 1. Přísný zákaz kouření ve vnitřních i vnějších prostorách mateřské školy.
 2. Je nutné sledovat informace na nástěnkách a webových stránkách školy.
 3. Je třeba hlásit změny v kontaktních údajích viz Školní řád MŠ.
 4. Registrace pro webové stránky MŠ: je třeba uvést jasně jméno, jinak nelze registraci povolit.
 5. PPP – velmi dlouhé časy pro vyšetření. Žádost do systému je třeba dát co nejdříve.
 6. Projekt Zdravá pětka, Cvičení se zvířátky, Ecohraní.
 7. Akce, které se budou ve školce konat budeme dávat do kalendáře na webových stránkách. Budeme o jejich konání vždy rozhodovat se zřetelem na epid. situaci a co nejmenší ohrožení omezení provozu.
 8. Fotografování: bude domluveno a termín zveřejněn.
 9. Školné: platby s variabilním symbolem dítěte za září a říjen je třeba zaplatit do 25.9.2020. FR je třeba zaplatit do konce října 2020.
 10. Divadlo: vhodně se oblékáme a učíme se společensky chovat.
 11. ŠVP: objekt z loňského roku ověříme, ostatní rozhodneme na jaře.

 

Zapsala: Martina Srncová

Směrnice pro školní stravování

Směrnice č.4 o školním stravování

Mateřská škola Nová Ves, okres Mělník, příspěvková organizace

Nová Ves 70, 277 52

 Čl. č. 1

Tato směrnice stanoví způsob, rozsah a podmínky pro poskytování školního stravování v Mateřské škole Nová Ves.

 Čl. č. 2

Školní jídelna je součástí mateřské školy a za její vedení odpovídá vedoucí školní jídelny ředitelce MŠ. Podle Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.

 

1/ Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte (dále jen rodiče) způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy (Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).

 

2/  Provoz MŠ je od 6,30 hodin. Dítě je možno odhlásit ze stravování nejpozději do 7,30 hodin. Dítě lze odhlásit telefonicky, e – mailem, sms. Pokud tak rodič neučiní, bude muset přihlášenou stravu uhradit za každý neodhlášený den. První den nemoci je možné si vyzvednout neodhlášenou stravu v čase od 11,15 do 11,30 hodin. Je třeba mít vlastní nádoby. Další dny nemoci je dítě ze stravování odhlášeno.

 

3/  Mateřská škola má zaveden PITNÝ REŽIM. Dětem je během dne kdykoliv k dispozici čaj nebo voda, součástí pitného režimu jsou ovocné a bylinkové čaje, ovocné sirupy, přírodní džusy, ovocné mošty a stoprocentní ovocný koncentrát.  Cena pitného režimu je pro všechny děti 3kč na den.

4) Stravné je hrazeno zálohově vždy do 25. dne v měsíci na měsíc následující. Je hrazeno na účet ŠJ, č. účtu: 030015 – 0466123379/0800. Platba musí být vždy označena variabilním symbolem dítěte.

 

5/  Úplata za školní stravování je určena ve výši:

Děti s OŠD hradí vyšší stravné – kategorie od 7 do 10 let.

Stravné:          3-6 let                                                     7-10let

 

přesnídávka    9                                                             10

oběd                21                                                           23

svačina            7                                                             7

nápoje             3                                                             3

 

Celkem        40Kč                                                 43K

Cena za nápoje je pro obě věkové kategorie 3kč na den.

5/ Přeplatky a nedoplatky budou vyúčtovány vždy k 31.1. a k 30.6.

6/  Ředitelka mateřské školy může po předchozím osobním jednání a následném písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení docházky dítěte do MŠ, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu ani si nedohodne s ředitelkou MŠ způsob úhrady.

7) Pokud má dítě potravinovou alergii nebo jiné omezení v rámci stravování je třeba vždy dodat lékařskou zprávu a informovat pedagogický personál.

Dítěti bude vydána buď strava náhradní nebo strava bez této potraviny.

Při bezlepkové dietě, diabetu je třeba dodat do MŠ stravu na celý den

 1. přesnídávka, oběd, svačina v jasně označených nádobách.

Čl. č. 3

Organizace výdeje stravy:

Přesnídávka: 9,00 – 9,20

Oběd: 11,30 – 12,00

Svačina: 14,00 – 14,20

Jídlo je podáváno v místnosti k tomu určené, stravu připravuje a podává dětem kuchařka.

 

 

V Nové Vsi 31.8.2020   

Platnost této směrnice je od 1.9. 2020       

 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKA

Třídní schůzka se bude konat v úterý 8. září 2020 od 16 hodin.

 

Probereme všechny náležitosti týkající se organizace a průběhu školního roku, Vaše účast je proto velmi důležitá.

Po skončení společné třídní schůzky proběhne ještě krátké setkání s rodiči předškoláků.

 

Děkujeme.