Roup dětský

Vážení rodiče,

 

upozorňujeme Vás, že se v naší mateřské škole vyskytlo střevní onemocnění – roup dětský. Vzhledem k tomu, že jde v tomto školním roce o  opakovaný výskyt, věnujte opravdu zvýšenou pozornost  prevenci a sledování příznaků onemocnění.

Příznaky:

Objevuje se nepříjemný pocit svěděnípálení uvnitř a kolem konečníku. Dítě se škrábe a na konečcích prstů mohou ulpět oplozená vajíčka. Neumyté ruce mohou být zdrojem opětné nákazy -autoinfekce.

Onemocnění se může projevit zvýšenou únavou, neklidem, bolestí břicha, průjmem, podrážděností. Ve stolici se začínají objevovat nejen oplozená vajíčka, ale i dospělí jedinci.

 

Je třeba dodržovat zvýšená hygienická opatření: mytí rukou po toaletěpřed jídlem, důkladné mytí celého těla, především pak konečníku a stříhání nehtů na krátko.

 

 Co dělat :

  *Pyžamo ze školky i spodní prádlo vyperte na co nejvyšší teplotu.

  *Ostříhejte dětem nehty.

  * Sledujte své dítě zda nevykazuje příznaky onemocnění.

 

Pokud  se onemocnění objeví u Vašeho dítěte, kontaktujte svého pediatra a neprodleně informujte pedagogický personál mateřské školy.

 Velmi děkujeme za spolupráci, ta je v této situaci opravdu důležitá!

 

 

Třídní schůzka 14.1.2020 – zápis

TŘÍDNÍ SCHŮZKA  14.1.2020 ZÁPIS

 

 1. Zvýšení zálohy stravného od 1.2.2020 na částku 810,-. Přeplatky budou vraceny na účty do konce ledna 2020.
 2. Hygienické potřeby na II. pololetí: zubní kartáček, zubní pasta, toaletní papír 4 ks, 2 krabice papírových kapesníků.
 3. Provoz během letních prázdnin bude v naší mš do 14.7.2020. Pro posledních 14 dnů v srpnu je pro nejnutnější situace možno využít MŠ Ledčice. Zájem zapište na přiložený arch.
 4. Škola v přírodě je v jednání, vše bude upřesněno do konce února. Zájem je třeba nahlásit. Místo konání: Penzion Konrádov na Kokořínsku.
 5. Konzultace s rodiči budou probíhat během ledna a února, je třeba si domluvit s p. učitelkami termín.
 6. Potvrzení o uhrazeném školném – zájem zapsat do prezenční listiny nebo nahlásit.
 7. Pokud se u dítěte objevují nějaké anomálie v řeči nebo v celkovém vývoji je třeba včas kontaktovat logopeda nebo pedagogickou poradnu.
 8. Je třeba pravidelně sledovat informace, které mš zveřejňuje. Jsou vždy na nástěnce ve školce a na webových stránkách školy.
 9. Oblečení na vycházky je třeba volit dle aktuálního počasí. Je dobré, aby děti měly ve skříňce teplejší mikinu a rukavice.
 10. Dítě musí přijít do mateřské školy bez viditelných známek onemocnění. Učitelka má možnost v případě onemocnění dítěte požádat zákonného zástupce o návštěvu pediatra nebo vyžadovat, aby dítě do uzdravení nenavštěvovalo mateřskou školu. Na nástěnce budou zveřejněny konkrétní pokyny pediatra ohledně běžných dětských onemocnění.
 11. Je třeba vždy hlásit výskyt vší, roupu dětského, průjmu, zvracení, viz. školní řád.
 12. Stále je dobré i doma trénovat chůzi na delší vzdálenosti a pravidla bezpečnosti, čekají nás výlety a vycházky.
 13. Kulturní akce II. pololetí: všechny jsou vždy zveřejněny na webových stránkách školy v části KALENDÁŘ.  6.2. – Divadlo PUK ve školce, 13.2. – návštěva ZŠ Ledčice, 22.2. – Masopust, 3.3. – Amálčiny pohádky FOK Praha, 21.3. – Vítání jara, 12.6. – spaní předškoláků ve školce, 19.6. – zahradní slavnost „ Hurá na prázdniny“.  
 14. U dalších akcí zatím není pevný termín, vše bude upřesněno po stanovení termínu ŠVP. Jedná se o celodenní výlet, návštěvu Letiště Kbely, výlety do okolí, besídku pro maminky.                                                                                                                            
 15. FOND RODIČŮ: ODHLASOVÁNO všemi hlasy 500 KČ na II. pololetí, uhradit je třeba do konce února 2020.
 16. Je možné domluvit přednášku oční lékařky, zájemci se přihlásí na přiložené listině.
 17. Stále můžete přijít číst do školky, přihlaste se.
 18. DEN HRAČEK – děti si mohou přinést do školky svoji oblíbenou hračku. Jinak nosí děti pouze plyšáky, panenky, knihy.

 

Zapsala: Martina Srncová