PLATBY ŠKOLNÉ A FOND RODIČŮ

Žádám rodiče, o kontrolu platby školného u svého dítěte. Do konce září mělo být zaplaceno 2 x 435,-. Kdo tyto platby doposud neuhradil, pošlete je, prosím,  neprodleně. 

Do 25.10. je třeba uhradit další školné tzn. 435,-.

Dále připomínám platbu FONDU RODIČŮ 500,-, úhrada by měla proběhnout nejpozději do konce října 2019 na stejné číslo účtu jako platíte školné.

Děkuji.

Martina Srncová