Zápis – výsledky

Mateřská škola Nová Ves, Nová Ves 70, 277 52 příspěvková organizace

 

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

dle stanovených kritérií

Ředitelka mateřské školy Nová Ves rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje / nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Nová Ves od 1. 9. 2019.

Počet přijatých přihlášek: 10

Počet volných míst: 7

 

 

  1. PMŠ  1/2019          přijat/a
  2. PMŠ  2/2019          přijat/a
  3. PMŠ  3/2019          přijat/a
  4. PMŠ  4/2019          nepřijat/a
  5. PMŠ  5/2019          nepřijat/a 
  6. PMŠ  6/2019          přijat/a
  7. PMŠ  7/2019          nepřijat/a
  8. PMŠ   8/2019         přijat/a
  9. PMŠ   9/2019         přijat/a
  10. PMŠ   10/2019       přijat/a

 

Převzetí rozhodnutí u ředitele školy v týdnu od 3.6.2019 do 7.6.2019 / mimo 4.6.2019/

nebo po telefonické domluvě. Kontakt na webových stránkách MŠ.

 

 

 

V Nové Vsi  20.5.2019

Zveřejněno:    20.5.2019