Prázdninový provoz

Mateřská škola bude v době hlavních prázdnin uzavřena od 1.7. 2017 do 20.8. 2017. Letní provoz pro zaměstnané rodiče budeme zajišťovat od 21.8. 2017 do 1.9. 2017. V tuto dobu zajistíme provoz i pro děti z MŠ Ledčice. Mateřská škola Ledčice zajistí provoz pro děti z naší mateřské školy od 3.7. 2017 do 14.7. 2017. Nový školní rok začne v pondělí 4.9. 2017.

Zápis dětí

Zápis dětí do Mateřské školy v Nové Vsi pro školní rok 2017/2018 se bude konat ve středu 3.5. 2017 v budově MŠ. Podrobné informace, podmínky pro přijetí a kritéria budou zveřejněny na stránkách MŠ, na stránkách Obec Nová Ves, v časopise Zpravodaj Nová Ves v měsíci březnu.