Informace pro rodiče dětí nastupujících nově do školky od 1.9.2020

Informace pro rodiče dětí, které jdou poprvé do školky v září 2020

 

* Školní rok bude zahájen v úterý 1. září 2020

* STRAVNÉ: 810,- uhradit do 20.8.2020 pod variabilním symbolem dítěte na účet ŠJ : 30015-466123379/0800

*v případě, že má dítě nějakou alergii je třeba přinést při nástupu do školky potvrzení od lékaře

*výbava do školky: přezůvky, holínky, pláštěnka, náhradní spodní prádlo, tričko, tepláky, ponožky, oblečení na ven

 VŠE JE TŘEBA OZNAČIT ZNAČKOU DÍTĚTE!

*je vhodné si před nástupem do školky  prostudovat školní a provozní řád, je k dispozici na webových stránkách školky

 www.msnovaves.cz/organizace

* připravovat svoje dítě na nástup do školky, důležité informace jste dostali na setkání nebo jsou k dispozici na stránkách školky

www.msnovaves.cz/prorodiče

* v případě potřeby neváhejte zavolat nebo napsat mail

 Za MŠ Martina Srncová

Platby školné a stravné

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala o platbách školného a stravného. Stále platí, že platby školného i stravného máte pozastaveny. Tzn. neposílejte v červnu žádnou platbu.Během měsíce června dojde ke kontrole všech plateb. Pokud bude třeba něco doplatit, obrátíme se na Vás jednotlivě. Přeplatky budou vráceny během července. 

Děkuji za spolupráci.

Martina Srncová