Výsledky zápisu do Mateřské školy

Výsledky zápisu do Mateřské školy v Nové Vsi okres Mělník, příspěvkové organizace pro školní rok 2017/2018

č. j. 0105/2017

 

Počet míst: 12    Počet žádostí: 23

 

Přijaté byly děti pod registračními čísly:

14, 22, 21, 7, 3, 2, 13, 9, 20, 4, 8, 17.

 

 Nepřijaté byly děti pod registračními čísly:

6, 11, 1, 18, 10, 19, 12, 5, 23, 15, 16.

 

Děti byly přijaty podle vydaných kritérií pro školní rok 2017/2018 do naplnění kapacity školy. Písemná rozhodnutí si vyzvedněte dne 17. 5. 2017 v ředitelně školy od 14,00 do 16,00 hodin.

 

V Nové Vsi                                                       M. Kučírková, ředitelka MŠ

5.5 . 2017

 

Výsledky je možné najít také v sekci Informace pro rodiče